RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – listopad 2019. godine

pip - 11.2019, str. 3

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)

pip - 11.2019, str. 14

Promjena i ispravak općeg akta

pip - 11.2019, str. 19

Javna, lokalna i individualna vodoopskrba

pip - 11.2019, str. 26

Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

pip - 11.2019, str. 28

Razgraničenje nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnom tijelu

pip - 11.2019, str. 31

Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

pip - 11.2019, str. 36

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

pip - 11.2019, str. 38

Prikaz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima

pip - 11.2019, str. 42

Stjecanje bez osnove

pip - 11.2019, str. 46

Čuvanje ugleda suca

pip - 11.2019, str. 53

Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH

pip - 11.2019, str. 57

Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU

pip - 11.2019, str. 63

Zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem

pip - 11.2019, str. 66

Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor

pip - 11.2019, str. 72

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

pip - 11.2019, str. 77

Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu

pip - 11.2019, str. 82

Pojam „upotrebe vozila“ u praksi Europskog suda

pip - 11.2019, str. 86

Jezik u pravu

pip - 11.2019, str. 89

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2019, str. 90

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 11.2019, str. 92

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 11.2019, str. 94

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 11.2019, str. 112

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 11.2019, str. 119
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)