Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 51
Računovodstvo ulaganja u solarne sustave
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Solarni sustavi omogućuju proizvodnju električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja Zbog sve viših cijena energije iz neobnovljivih izvora i ...

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 154 min
Četvrtak, 03.11.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

pip - 11.2022, str. 78
Radovi kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Dva su elementa koji definiraju bit ugovora o građenju izgradnja građevine ili drugi građevinski radovi i cijena Cijena je zasigurno ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – isporuka i ugradnja solarnih ploča
Ponedjeljak, 17.10.2022, 410-19/22-02/172

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja
Utorak, 11.10.2022, 410-01/22-01/1552

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2022, str. 78
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porez na dodanu vrijednost isporuka i ugradnja solarnih ploča Drugi porezi pristojbe i davanja Oporezivanje nasljedstva ...

rrif - 10.2022, str. 20
Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje će stupiti na snagu u listopadu ili krajem rujna 2022 godine odnose ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
pip - 7.2022, str. 64
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ...

Mišljenja
Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana – tuzemni prijenos porezne obveze
Četvrtak, 21.04.2022, 410-01/22-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

rrif - 2.2022, str. 49
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Prema zahtjevima HSFI ja ...

pip - 1.2022, str. 85
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na izazove energetske oporabe otpada kao četvrtog koraka u redu prvenstva gospodarenju otpadom aktivnosti koja ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.10.2021.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Živjeti u ...

Vijesti
Izgradnja građevinskih objekata za vlastite potrebe
Četvrtak, 15.07.2021.

Pri izgradnji građevinskih objekata poslovnih zgrada skladišta i dr za vlastitu dugotrajnu imovinu primjenjuju se zahtjevi HSFI ja 6 odnosno ...

Pitanja i odgovori
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrade projekta ...

pip - 7.2021, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika

Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada Iznimno su čl 89 Zakona o strancima nabrojene određene ...

Vijesti
Građenje investicijskih projekata
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Izvođači građevinskih radova odnosno sudionici projektiranja ocjene i izvedbe investicijskih projekta moraju u svakom trenutku znati u kojoj je fazi ...

Sudska praksa
Rok kao bitan sastojak ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

Pitanja i odgovori
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku Navedeni transformator u ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Bjelovaru

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

pip - 12.2020, str. 51
Ugradnja dizala u postojeće stambene zgrade
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U članku se daje pregled dosadašnjih mogućnosti i inicijativa za državno i europsko sufinanciranje naknadne ugradnje dizala u postojeće stambene ...

Pitanja i odgovori
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela
Petak, 24.07.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009 godine Na ...

pip - 5.2020, str. 81
Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova Posebna pozornost ...

rrif - 5.2020, str. 53
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavni potres Zagrebu i okolici izazvao je oštećenje brojnih građevinskih objekta od kojih neki nisu za uporabu za stanovanje ...

Sudska praksa
Pregradnja zajedničkog hodnika u stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

pip - 3.2020, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu od opasne stvari čl 1064 ZOO a Kod činjenice da se tužitelj prepao i nije ...

Mišljenja
Iznajmljivanje apartmana u objektu koji se nalazi u isključivo poslovnoj zoni
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/128

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Pružanje usluga robinzonskog smještaja
Petak, 21.02.2020, 334-01/20-01/127

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Kamp na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Petak, 21.02.2020, 334-01/20-01/91

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Zemljište za kamp-odmorište i/ili objekt za robinzonski smještaj i prostorni planovi
Srijeda, 15.01.2020, 334-01/19-01/763

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka u apartmanu
Ponedjeljak, 23.12.2019, 334-01/19-01/797

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Stomatološka poliklinika i pružanje usluga smještaja i transfera
Ponedjeljak, 16.12.2019, 334-01/19-01/787

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Petak, 13.12.2019, 410-19/19-02/341

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Kamp u domaćinstvu
Srijeda, 20.11.2019, 334-01/19-01/690

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Ugradnja sustava vatrodojave u okviru rekonstrukcije
Ponedjeljak, 18.11.2019.

Primjenjuje li se tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu ugradnje vatrodojavnog sustava u okviru rekonstrukcije objekta Uslugu obavlja tuzemni porezni ...

Mišljenja
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u vrsti Kamp u domaćinstvu
Ponedjeljak, 18.11.2019, 334-01/19-01/726

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 11.2019, str. 119
Odgovori na pitanja pretplatnika

Otkaz za vrijeme bolovanja Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili ...

Sudska praksa
Ograničenje prava vlasništva
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Županijski sud

pip - 10.2019, str. 103
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Naknada štete za informacije objavljene u medijima čl 21 ZM a Netransparentnost i nepoštivanje visokih standarda rada trgovačkih ...

pip - 10.2019, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 • Obavijest o nadogradnjama u e-dnevniku