Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Nadogradnja stambenog objekta / nova stvar
Petak, 09.02.2024.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 1.2024, str. 121
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO Nadogradnja stambenog objekta prenamjena tavanskog prostora čl 15 st 4 i 25 st 1 ZV a u ...

Mišljenja
Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča
Četvrtak, 14.12.2023, 410-19/23-02/260

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.08.2023.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Održivost Europska ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

Mišljenja
Obračun PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih panela
Srijeda, 03.05.2023, 410-19/23-02/108

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2023, str. 65
Računovodstvo i porezi u praksi

Odabrali smo nekoliko odgovora na pitanja koja se pojavljuju u praksi s uvjerenjem kako ima više slučajeva koji bi se ...

Mišljenja
Oporezivanje ugradnje solarne elektrane – stopa PDV-a 0%
Četvrtak, 27.04.2023, 410-19/23-02/7

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 180 min
Utorak, 04.04.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge organizacije gradilišta
Srijeda, 22.03.2023.

Porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV a obavlja uslugu organizacije gradilišta na nekretnini u Republici Hrvatskoj ...

pip - 3.2023, str. 94
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Izgradnja stambenog kompleksa udruženje bez pravne osobnosti Radno pravo Zaštita osobnih podataka Zabrana razrješenja dužnosti službenika za ...

rrif - 3.2023, str. 80
Izgradnja i kupnja imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje izgradnje poslovnog objekta i kupnja imovine od službenika na računima glavne knjige Sve dok ...

Sudska praksa
Nadogradnja
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Puli

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 2.2023, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje pravnih radnji čl 66 ZOO a Vjerovnik može pobijati pravnu radnju dužnika bez obzira na to ...

Mišljenja
Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa
Srijeda, 11.01.2023, 410-19/22-02/203

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom solarnih panela i izgradnjom solarnih elektrana Društvo isporučitelj obveznik je PDV a i ...

pip - 12.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Isplata drugog dohotka nasljednicima Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona Novi ...

rrif - 12.2022, str. 51
Računovodstvo ulaganja u solarne sustave
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Solarni sustavi omogućuju proizvodnju električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja Zbog sve viših cijena energije iz neobnovljivih izvora i ...

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

pip - 11.2022, str. 78
Radovi kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Dva su elementa koji definiraju bit ugovora o građenju izgradnja građevine ili drugi građevinski radovi i cijena Cijena je zasigurno ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – isporuka i ugradnja solarnih ploča
Ponedjeljak, 17.10.2022, 410-19/22-02/172

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja
Utorak, 11.10.2022, 410-01/22-01/1552

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2022, str. 78
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porez na dodanu vrijednost isporuka i ugradnja solarnih ploča Drugi porezi pristojbe i davanja Oporezivanje nasljedstva ...

rrif - 10.2022, str. 20
Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje će stupiti na snagu u listopadu ili krajem rujna 2022 godine odnose ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
pip - 7.2022, str. 64
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ...

Mišljenja
Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana – tuzemni prijenos porezne obveze
Četvrtak, 21.04.2022, 410-01/22-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

rrif - 2.2022, str. 49
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Prema zahtjevima HSFI ja ...

pip - 1.2022, str. 85
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na izazove energetske oporabe otpada kao četvrtog koraka u redu prvenstva gospodarenju otpadom aktivnosti koja ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.10.2021.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Živjeti u ...

Vijesti
Izgradnja građevinskih objekata za vlastite potrebe
Četvrtak, 15.07.2021.

Pri izgradnji građevinskih objekata poslovnih zgrada skladišta i dr za vlastitu dugotrajnu imovinu primjenjuju se zahtjevi HSFI ja 6 odnosno ...

Pitanja i odgovori
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrade projekta ...

pip - 7.2021, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika

Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada Iznimno su čl 89 Zakona o strancima nabrojene određene ...

Vijesti
Građenje investicijskih projekata
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Izvođači građevinskih radova odnosno sudionici projektiranja ocjene i izvedbe investicijskih projekta moraju u svakom trenutku znati u kojoj je fazi ...

Sudska praksa
Rok kao bitan sastojak ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

Pitanja i odgovori
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku Navedeni transformator u ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Bjelovaru

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

pip - 12.2020, str. 51
Ugradnja dizala u postojeće stambene zgrade
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U članku se daje pregled dosadašnjih mogućnosti i inicijativa za državno i europsko sufinanciranje naknadne ugradnje dizala u postojeće stambene ...

Pitanja i odgovori
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela
Petak, 24.07.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009 godine Na ...