Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 265
Plaćanje turističke pristojbe za 2021. godinu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju visini godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

Mišljenja
Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
Petak, 02.10.2020, 334-08/20-01/193

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
Petak, 10.07.2020, 410-19/20-02/188

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2020, str. 194
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a pod uvjetima ...

rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

pip - 5.2020, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Autor:

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti Pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu Poslovanje turističke agencije s iznajmljivačima u domaćinstvu po modelu suradnje ...

Mišljenja
Obveza plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete
Utorak, 25.02.2020, 334-08/20-01/41

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Registracija pomoćnih kreveta
Utorak, 25.02.2020, 334-01/20-01/100

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Iznajmljivanje apartmana u objektu koji se nalazi u isključivo poslovnoj zoni
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/128

Davatelj: Ministarstvo turizma

obav - 2.2020, str. 106
XIII. Turistička pristojba - visine, rokovi plaćanja i uplatni računi u 2020.
Autor:

1 TURISTIČKA PRISTOJBA 2 OBVEZNICI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE 2 1 TKO SU OBVEZNICI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE 2 2 TKO NIJE ...

obav - 2.2020, str. 42
IV. Dohodci od kapitala i imovine
Autor:

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

obav - 2.2020, str. 34
II. Obrtnici i slobodna zanimanja
Autor:

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Mišljenja
Pomoćni kreveti u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Petak, 24.01.2020, 334-01/19-01/816

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Upit – cjenik u apartmanskim jedinicama
Petak, 17.01.2020, 334-01/19-01/765

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Pomoćni kreveti u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Četvrtak, 19.12.2019, 011-04/19-02/6

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 10.2019, str. 49
Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Iznajmljivači vozila pružaju usluge koje se ubrajaju u posebne oblike turističke ponude Za obavljanje te djelatnosti Zakon o pružanju ...

Mišljenja
Upit o uslugama koje iznajmljivač smije pružati i zaračunavati gostima
Ponedjeljak, 02.09.2019, 334-01/19-01/551

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 6.2019, str. 143
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U ugostiteljskoj djelatnosti koja je uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima te kod pružanja usluga u turizmu ...

Mišljenja
Pružanje ugostiteljske usluge doručka gostima u domaćinstvu
Petak, 10.05.2019, 334-02/19-01/2

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 5.2019, str. 117
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

rrif - 5.2019, str. 101
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

obav - 2.2019, str. 38
IV. DOHOTCI OD KAPITALA I IMOVINE
Autor:

1 Porez na dohodak od kapitala 2 Dohodak od najma zakupa imovine po rješenju porezne uprave 3 Oporezivanje dohotka od ...

obav - 2.2019, str. 30
II. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
Autor:

1 Porezni razredi i stope poreza na dohodak 1 1 Porezni razredi obveznika poreza na dohodak koji vode poslovne knjige ...

rrif - 2.2019, str. 162
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika zbog 100 tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini ...

rrif - 2.2019, str. 33
Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

Pitanja i odgovori
Iznajmljivači i obračun PDV-a na uslugu koju zaračunava Booking.com
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Iznajmljivač fizička osoba pruža ugostiteljske usluge na domaćinstvu smještaj i nije u sustavu PDV a Koje su obveze navedenog iznajmljivača ...

pip - 10.2018, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Trajanje dnevnog i tjednog odmora Pružanje smještaja njege i pomoći osobama starije životne dobi je djelatnost socijalne skrbi za ...

rrif - 8.2018, str. 181
Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U djelatnosti ugostiteljstva i turizma u primjeni propisa pojavljuju se neka aktualna pitanja na koje ugostitelji pružatelji ugostiteljskih usluga ...

rrif - 7.2018, str. 107
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i ...

rrif - 7.2018, str. 92
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači u RH najčešće nisu obveznici PDV a za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ...

pip - 6.2018, str. 52
Obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata koji posluju sa stranim online platformama u vezi s PDV-om
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovome članku obrazlaže zakonske obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata u dijelu prijavljivanja i plaćanja PDV a utjecaj PDV ...

rrif - 4.2018, str. 124
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako ...

rrif - 8.2017, str. 140
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivači te pružatelji usluga u turizmu još uvijek nisu dovoljno upoznati sa ...

rrif - 6.2017, str. 139
Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i ...

rrif - 2.2017, str. 49
Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

Vijesti
Tko su obveznici fiskalizacije u 2017?
Petak, 27.01.2017.
rrif - 12.2016, str. 282
Aktualna problematika u ugostiteljskoj djelatnosti, kod iznajmljivača i na OPG-u
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u primjeni je više od godinu dana a ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ...

rrif - 8.2016, str. 190
Novosti u pravilnicima u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Svrha je donošenja novih pravilnika i izmjena važećih osim zakonske obveze propisati uvjete koji su prilagođeni stvarnim potrebama turista te ...

rrif - 6.2016, str. 208
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako umirovljenik ...

rrif - 5.2016, str. 83
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH i stranaca
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a te ...

rrif - 4.2016, str. 204
Uvjeti obavljanja i obveze pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − iznajmljivača
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U Republici Hrvatskoj registrirano je približno 62 000 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivača Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljskim ...

Mišljenja
Porezne obveze iznajmljivača nerezidenata
Ponedjeljak, 14.09.2015, 410-19/15-01/198

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2015, str. 98
Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i stranci ...

Mišljenja
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme
Petak, 24.07.2015, 410-19/15-01/248

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Oporezivanje iznajmljivača koji su stranci
Utorak, 14.07.2015.