Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Srijeda, 15.09.2021.

U poslovnoj praksi učestala su postupanja prijenosa gospodarske cjeline obrta dobitaša u društvo s ograničenom odgovornošću dalje d o o ...

rrif - 9.2021, str. 166
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak međutim oni mogu samostalno odlučiti ili su obvezni u ...

rrif - 9.2021, str. 25
Računovodstveno i porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi učestala su postupanja prijenosa gospodarske cjeline obrta dobitaša u trgovačko društvo koje se provodi u skladu s ...

Vijesti
Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit
Četvrtak, 06.05.2021.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ...

rrif - 12.2020, str. 252
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi prag za prijelaz u dobitaša i obratno u visini primitaka većoj od 15 000 00 00 kn primjenjuje ...

rrif - 12.2020, str. 245
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak ...

rrif - 2.2020, str. 190
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su u pravilu obveznici ...

obav - 2.2020, str. 34
II. Obrtnici i slobodna zanimanja
Autor:

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Obrt - 1.2020, str. 88
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema ...

rrif - 12.2019, str. 222
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za prijelaz dohodaša u dobitaša u 2020 godini primjenjuju se nova pravila koja proizlaze iz Izmjena Zakona o porezu ...

rrif - 6.2016, str. 148
Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Obrtnici samostalna zanimanja i ostale samostalne djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe u pravilu su obveznici poreza na dohodak Oni mogu ...

rrif - 2.2016, str. 157
Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti - obrazac PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o prijavi poreza na dobitak i detaljno pojasnili svaku poziciju obrasca PD osim ...

rrif - 12.2013, str. 178
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe poduzetnici pod kojima razumijemo obrtnike slobodna zanimanja i ostale djelatnosti koje su s motrišta oporezivanja izjednačene s ...

obav - 5.2013, str. 38
IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

obav - 2.2013, str. 37
IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

rrif - 12.2012, str. 195
Obveza i mogućnost promjene načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici fizičke osobe koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga u skladu s Zakonom o porezu na dohodak mogu s ...

obav - 10.2012, str. 37
IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

obav - 9.2012, str. 37
IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

 1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

obav - 7.2012, str. 37
IV OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

rrif - 7.2012, str. 120
Prijenos gospodarske cjeline - obrta “dobitaša” u d.o.o.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Dobitaši obrtnici i slobodna zanimanja kao i druge fizičke osobe obveznici poreza na dobitak sve češće postavljaju pitanje je ...

obav - 2.2012, str. 37
IV OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
Autor:

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

rrif - 12.2011, str. 159
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i ostale samostalne djelatnosti koje se u poreznom smislu izjednačavaju s obrtom a obveznici su poreza na dohodak ako ...

PrPI - 11.2011, str. 24
Godišnji popis i pripreme za godišnji obračun obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom se članku upućuje na osobitosti kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta na dopuštene i prekomjerne gubitke ...

rrif - 4.2011, str. 133
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije propisana Zakonom o obrtu niti su porezni propisi dali detaljne ...

rrif - 12.2010, str. 159
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

S obzirom da se približava kraj godine poreznog razdoblja podsjećamo fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta slobodnog zanimanja i ostale ...

rrif - 4.2010, str. 138
Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i druga slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak ali mogu po vlastitoj želji promijeniti način oporezivanja ...

rrif - 12.2009, str. 202
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici koji su u pravilu obveznici poreza na dohodak obvezni su s početkom sljedeće godine 2010 promijeniti način oporezivanja s ...

rrif - 5.2009, str. 88
Poduzetnička plaća u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetničkom plaćom smatra se dohodak od nesamostalnog rada koji si osobe koje obavljaju djelatnost obrta slobodnih zanimanja i ostale djelatnosti ...

rrif - 12.2008, str. 201
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Približava se kraj poslovne godine kada je dobro imati na umu što treba ili bi se moglo obaviti s početkom ...

rrif - 10.2008, str. 152
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije propisana Zakonom o obrtu niti su porezni propisi dali detaljne ...

rrif - 12.2007, str. 163
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.

Prema Zakonu o porezu na dohodak Nar nov br 177 04 obrtnici su u pravilu obveznici poreza na dohodak Oni ...

rrif - 7.2007, str. 21
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim sastavljanja statističkog izvješća za polugodišnje razdoblje na obrascu TSI POD koji se treba dostaviti FINA i do 20 srpnja ...

rrif - 6.2007, str. 109
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu i porezni položaj
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U Hrvatskoj je dosada registrirano više od 300 seljačkih domaćinstava s tendencijom stalnog rasta a zbog brojnih poticajnih mjera države ...

rrif - 6.2007, str. 100
Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - najam soba, postelja, kampovi
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U RH je registrirano gotovo 50 000 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivača s 340 000 kreveta što čini 40 ...

rrif - 5.2007, str. 129
Unos imovine fizičkih osoba u društvo
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

Tema ovoga članka je porezni aspekt unosa imovine u društvo od strane fizičkih osoba uključujući i nositelja obrta U našoj ...