Mišljenja i stajališta

Svibanj 2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Rad u dane blagdana
Ponedjeljak, 15.05.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Rad izbornog odbora u postupku izbora za radničko vijeće
Petak, 12.05.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Radno vrijeme i pripravnost radnika
Petak, 12.05.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Pravo na dnevni odmor nakon obavljenog posla po pozivu poslodavca
Četvrtak, 11.05.2023.
Porezna uprava
Obračun PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih panela
Srijeda, 03.05.2023.
Travanj 2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Neprijavljeni rad i poslovanje neregistriranih društava
Petak, 28.04.2023.
Porezna uprava
Oporezivanje ugradnje solarne elektrane – stopa PDV-a 0%
Četvrtak, 27.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti
Utorak, 25.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Primjena čl. 12. st. 3. Zakona o radu
Utorak, 25.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Tjedni odmor na dan blagdana
Ponedjeljak, 24.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva
Ponedjeljak, 24.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Suradnja sindikata i radničkog vijeća
Petak, 21.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Preraspodjela radnog vremena
Petak, 21.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Mogućnost davanja pristanka za prekovremeni rad
Petak, 21.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Rad putem digitalnih radnih platformi
Petak, 21.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Očinski dopust - korištenje
Petak, 14.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Dodatni rad vozača
Petak, 14.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Srijeda, 12.04.2023.
Porezna uprava
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ravnatelj ustanove - pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad
Četvrtak, 06.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Rad uz isplatu mirovine
Četvrtak, 06.04.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ovjera kolektivnog ugovora
Srijeda, 05.04.2023.
Ožujak 2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Redovni obvezni zdravstveni pregledi tijekom radnog vremena
Srijeda, 29.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Preraspodjela radnog vremena
Ponedjeljak, 27.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Ponedjeljak, 27.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ugovor o radu za rad na daljinu
Petak, 24.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Radni staž
Četvrtak, 23.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Status stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 22.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Upit vezan uz poslovni model
Utorak, 21.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ugovori o radu s državljanima trećih zemalja
Petak, 17.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Prenošenje ugovora na novog poslodavca
Petak, 17.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Sezonski poslovi
Četvrtak, 16.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Nejednaki raspored radnog vremena
Petak, 10.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Članak 19. stavak 2. Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada
Utorak, 07.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 06.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Prijedlog za izmjenom instituta rada na određeno vrijeme
Petak, 03.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Zakon o radu – molba za davanjem tumačenja
Četvrtak, 02.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Primjena odredbe članka 17. i 68. ZOR-a na državne službenike
Četvrtak, 02.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Zakon o radu – molba za davanjem tumačenja
Srijeda, 01.03.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Dodatni rad zdravstvenih radnika
Srijeda, 01.03.2023.
Veljača 2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Periodičko ispitivanje vatrogasne tehnike
Utorak, 28.02.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Izmjene i dopune Zakona o radu u okviru rada na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 27.02.2023.
Porezna uprava
Odbitak pretporeza za punjače za električna vozila
Petak, 24.02.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Evidencija kolektivnih ugovora
Četvrtak, 23.02.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Rad na izdvojenom mjestu rada
Četvrtak, 16.02.2023.