Mišljenja i stajališta

Travanj 2020.
Porezna uprava
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Srijeda, 15.04.2020.
Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Utorak, 14.04.2020.
Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
Petak, 10.04.2020.
Ožujak 2020.
Veljača 2020.
Ministarstvo turizma
Privremeno zatvaranje apartmana
Srijeda, 26.02.2020.
Ministarstvo turizma
Registracija pomoćnih kreveta
Utorak, 25.02.2020.
Ministarstvo turizma
Obveza plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete
Utorak, 25.02.2020.
Ministarstvo turizma
Turističke usluge organiziranja izleta
Petak, 21.02.2020.
Ministarstvo turizma
Kamp na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Petak, 21.02.2020.
Ministarstvo turizma
Kapacitet smještajnog objekta
Petak, 21.02.2020.
Ministarstvo turizma
Pružanje usluga robinzonskog smještaja
Petak, 21.02.2020.
Porezna uprava
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Srijeda, 05.02.2020.
Porezna uprava
Snižena stopa PDV-a od 13%
Srijeda, 05.02.2020.
Porezna uprava
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
Utorak, 04.02.2020.
Porezna uprava
Snižena stopa PDV-a od 13%
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Siječanj 2020.
Porezna uprava
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja
Srijeda, 22.01.2020.
Ministarstvo turizma
Upit – cjenik u apartmanskim jedinicama
Petak, 17.01.2020.
Porezna uprava
Primjena snižene stope PDV-a od 13%
Petak, 17.01.2020.
Porezna uprava
Snižena stopa PDV-a od 13%
Petak, 17.01.2020.
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 13.01.2020.
Porezna uprava
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
Petak, 10.01.2020.
Porezna uprava
Snižena stopa PDV-a od 13%
Petak, 10.01.2020.
Porezna uprava
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020.
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Rad u nepunom radnom vremenu
Srijeda, 08.01.2020.
Prosinac 2019.
Ministarstvo turizma
Boravak osoba u kući za odmor
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Ministarstvo turizma
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Porezna uprava
Način isplate plaće radnika na kunski račun
Ponedjeljak, 23.12.2019.
Ministarstvo turizma
Sustav zaštite potrošača – obmanjivanje kupaca
Četvrtak, 19.12.2019.
Ministarstvo turizma
Stomatološka poliklinika i pružanje usluga smještaja i transfera
Ponedjeljak, 16.12.2019.
Ministarstvo turizma
Turističke usluge u kongresnom turizmu
Ponedjeljak, 09.12.2019.
Ministarstvo turizma
Organiziranje kongresa
Petak, 06.12.2019.
Ministarstvo turizma
Uvjeti za otvaranje „Internet“ turističke agencije
Četvrtak, 05.12.2019.