RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – travanj 2019. godine

pip - 5.2019, str. 5

O novelama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

pip - 5.2019, str. 10

Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu

pip - 5.2019, str. 15

Druga novela Zakona o zaštiti potrošača

pip - 5.2019, str. 23

Cijena vodnih usluga prema prijedlogu Zakona

pip - 5.2019, str. 25

Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora

pip - 5.2019, str. 28

Ustrojstvo zadruge

pip - 5.2019, str. 35

Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava

pip - 5.2019, str. 41

Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava

pip - 5.2019, str. 48

Pravo slobode udruživanja

pip - 5.2019, str. 55

Gospodarska cjelina - poduzeće i njihov prijenos

pip - 5.2019, str. 62

Zakup poslovnog prostora

pip - 5.2019, str. 70

Porezna politika u Europskoj uniji

pip - 5.2019, str. 80

Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2019. godine

pip - 5.2019, str. 91

Predatorne cijene kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja

pip - 5.2019, str. 94

Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (II. dio)

pip - 5.2019, str. 102

Pravo na dom

pip - 5.2019, str. 109

Jezik u pravu

pip - 5.2019, str. 112

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2019, str. 113

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2019, str. 115

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 5.2019, str. 119

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 5.2019, str. 121

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 5.2019, str. 125

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2019, str. 146

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2019, str. 153
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)