Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2016, str. 65
Financijska izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2015. godinu
Autori: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ...

rrif - 2.2016, str. 43
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te često ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Upravo se zbog ...

rrif - 2.2015, str. 97
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ...

rrif - 2.2015, str. 76
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Upravo se zbog ...

rrif - 2.2015, str. 64
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U odnosu na prethodnu godinu jedina značajna promjena za djelatnost pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane o kojoj ...

rrif - 10.2014, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa odnosno faktoring društvo kupuje predmete faktoringa na temelju ugovora o faktoringu ...

rrif - 2.2014, str. 115
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2013.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu ...

rrif - 2.2014, str. 102
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2013 nije bilo promjena ...

rrif - 2.2014, str. 74
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Upravo se ...

rrif - 2.2013, str. 104
Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Kao i svaka djelatnost tako i prijevoznička djelatnost ima svoje posebnosti koje je razlikuju od ostalih Međutim s motrišta računovodstva ...

rrif - 2.2013, str. 65
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova dobara za održavanje zamjenu doradu ...

rrif - 2.2013, str. 35
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2012 nije bilo promjena u odnosu ...

rrif - 7.2012, str. 99
Oporezivanje „iznajmljivača“ – usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje iznajmljivača usluge smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor i kampovima U ovom broju časopisa RRiF u rubrici TRŽIŠTE ...

rrif - 7.2012, str. 39
Računovodstvo ovlaštenih mjenjača
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa Oni su povezani s kupnjom i prodajom strane ...

rrif - 5.2012, str. 41
Računovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve
Autor: Katica BURIAN, dipl. oec. i ovl. rač.

Pojam zajedničke pričuve pojavljuje se u upravljanju nekretninama osobito onima koje su u posjedu više osoba Autorica u ovom članku ...

rrif - 2.2012, str. 98
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011 Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti ...

rrif - 2.2012, str. 79
Financijska izvješća za prijevoznička društva cestovnog prometa
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ...

rrif - 2.2012, str. 70
Izrada godišnjeg obračuna za djelatnosti pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011 nije bilo promjena u odnosu ...

rrif - 2.2012, str. 56
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje odnosno poduzetnici koji obavljaju ...

rrif - 5.2011, str. 155
Plaćanje boravišne pristojbe u 2011.
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica a sredstva se namjenski uporabljuju za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu za ...

rrif - 3.2011, str. 133
Obveze usklađenja koje proizlaze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Stupanjem na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 138 06 152 08 45 09 i 88 10 dalje ...

rrif - 2.2011, str. 96
Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici ...

rrif - 2.2011, str. 73
Godišnja financijska izvješća u servisnim djelatnostima za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova dobara za održavanje zamjenu doradu ili ...

rrif - 2.2011, str. 64
Pripreme i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U izradi godišnjeg obračuna u ugostiteljskoj djelatnosti pod kojom razumijevamo usluge restorana i usluge smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima nije ...

rrif - 10.2010, str. 137
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Najviše upita dobiva Državni inspektorat iz područja ugostiteljstva i to u prvom redu vezano uz knjigu žalbi Ugostitelj je obvezan ...

rrif - 7.2010, str. 112
Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti čija se objava očekuje u Narodnim novinama izmijenjen je i dopunjen ...

rrif - 6.2010, str. 137
Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − najam soba, postelja, kampovi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se usluge smještaja u sobi apartmanu i kući za odmor usluga smještaja u kampu usluge ...

rrif - 6.2010, str. 73
Porezni položaj usluga u turizmu – pružanje usluga izravno ili putem agencije
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snižena stopa PDV a od 10 primjenjuje se u oporezivanju usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima još od 1 siječnja ...

rrif - 5.2010, str. 118
Provedbeni propisi glede boravišne pristojbe
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U časopisu RRIF br 6 09 str 147 objavljen je članak pod nazivom Plaćanje boravišne pristojbe u 2009 prema novom ...

rrif - 5.2010, str. 111
Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu noviji je oblik ponude kojim pružatelji usluga i članovi njihove obitelji mogu gostima ponuditi ...

rrif - 5.2010, str. 80
Porezni položaj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U RH je registrirano više od 300 seljačkih domaćinstava s tendencijom stalnog rasta radi brojnih poticajnih mjera države za investiranje ...

rrif - 3.2010, str. 176
Zabrana i mogućnost pušenja u ugostiteljskim objektima - kraj prijelaznog razdoblja -
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Dana 9 travnja 2010 istječe prijelazno šestomjesečno razdoblje u kojem se vlasnici odnosno korisnici ugostiteljskih objekata u kojima se isključivo ...

rrif - 2.2010, str. 62
Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova trajnih potrošnih dobara za održavanje zamjenu ...

rrif - 2.2010, str. 43
Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobitosti hotelijerske odnosno ugostiteljske djelatnosti očituju se uz osebujan način pružanja usluge koji uređuje Zakon o ugostiteljstvu i u posebnoj ...

rrif - 2.2010, str. 29
Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici ...

rrif - 12.2009, str. 211
Aktualna pitanja u ugostiteljstvu

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost što se ...

rrif - 8.2009, str. 133
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Dana 16 srpnja 2009 stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača1 dalje noveliran ZoZP ...

rrif - 7.2009, str. 32
Računovodstvo mjenjačkih društava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa Povezani su s kupnjom i prodajom strane gotovine ...

rrif - 6.2009, str. 147
Plaćanje boravišne pristojbe u 2009. prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica a sredstva se koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu te za ...

rrif - 5.2009, str. 106
Kontrola Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru turističkih agencija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Usluge u turizmu su pružanje usluga turističke agencije turističkog vodiča turističkog pratitelja turističkog animatora turističkog zastupnika turističke usluge u nautičkom ...

rrif - 5.2009, str. 67
Poslovanje i primitci voditelja poslovnica, turističkih vodiča i pratitelja
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Uslugama se u turizmu između ostalih smatraju usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja a turističke agencije koje pružaju usluge u ...

rrif - 4.2009, str. 148
Što kontroliraju gospodarski inspektori Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljska djelatnost je pripremanje hrane i obavljanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka usluga smještaja pripremanje hrane za ...

rrif - 2.2009, str. 69
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Dakle poduzetnici koji obavljaju ...

rrif - 2.2009, str. 43
Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu za 2008.
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.

Pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerskoj djelatnosti koja pruža usluge smještaja na jednoj strani i ugostiteljstva kao djelatnosti što obavlja ...

rrif - 2.2009, str. 23
Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovni događaji poduzetnika koji se bave prijevozničkom djelatnosti imaju posebna obilježja koja su svojstvena toj djelatnosti Prijevozničke djelatnosti mogu se ...

rrif - 11.2008, str. 123
Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih procjenitelja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 143 st 1 Zakona o sudovima Nar nov br 150 05 i 16 07 stalni sudski procjenitelji obavljaju ...

rrif - 9.2008, str. 131
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekta nautičkog turizma Nar nov br 69 08 stupio je na snagu 21 lipnja ...

rrif - 6.2008, str. 158
Rokovi usklade propisa u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Stupanjem na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu te donošenjem propisa na temelju ovlaštenja ...

rrif - 5.2008, str. 152
Novi uvjeti za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Iznajmljivači građani koji pružaju usluge smještaja u sobi apartmanu kući za odmor te kampu trebaju uskladiti poslovanje sa novim Pravilnikom ...

rrif - 5.2008, str. 88
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Turistička sezona je na pragu no turistički su djelatnici veći dio ugovora o pružanju usluga smještaja za sezonu 2008 ili ...