RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Poštovane čitateljice i čitatelji

rrif - 11.2004, str. 9

Kalkulacije i knjiženja u trgovini na veliko

rrif - 11.2004, str. 11

Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.

rrif - 11.2004, str. 20

Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva

rrif - 11.2004, str. 32

Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36

rrif - 11.2004, str. 41

Ocjena učinkovitosti uprave društva

rrif - 11.2004, str. 45

Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje

rrif - 11.2004, str. 51

Nadoknada sredstava isplaćenih za bolovanje iznad 42 dana kod proračunskih korisnika državnog proračuna

rrif - 11.2004, str. 66

Dječji vrtići (I. dio)

rrif - 11.2004, str. 68

Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost

rrif - 11.2004, str. 78

Potvrda - konfirmacija usklađenja tražbina i obveza

rrif - 11.2004, str. 80

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2004, str. 85

Donošenje odluke o dividendama

rrif - 11.2004, str. 87

Put do uspjeha - produktivnost ili preopterećenost?

rrif - 11.2004, str. 92

Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave

rrif - 11.2004, str. 94

Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa

rrif - 11.2004, str. 96

Oblici poreznih prekršaja

rrif - 11.2004, str. 102

Devizno poslovanje u praksi

rrif - 11.2004, str. 106

Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti

rrif - 11.2004, str. 109

Carinski postupak privremenog uvoza i izvoza robe

rrif - 11.2004, str. 119

Šifre u platnom prometu s inozemstvom

rrif - 11.2004, str. 125

Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2004, str. 130

Primjena propisa o radu i u svezi s radom

rrif - 11.2004, str. 136

Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima

rrif - 11.2004, str. 137

Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje

rrif - 11.2004, str. 142

Benedikt Kotruljević: De navigatione

rrif - 11.2004, str. 147

Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom

rrif - 11.2004, str. 151

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2004, str. 157

Novi propisi

rrif - 11.2004, str. 160

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2004, str. 163

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2004, str. 185
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)