RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik: Nestašna djeca

rrif - 2.2009, str. 13

Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2009, str. 15

Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti

rrif - 2.2009, str. 23

Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti

rrif - 2.2009, str. 36

Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu za 2008.

rrif - 2.2009, str. 43

Financijsko izvješćivanje u graditeljstvu

rrif - 2.2009, str. 61

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga

rrif - 2.2009, str. 69

Godišnji obračun u poljoprivrednoj djelatnosti za 2008.

rrif - 2.2009, str. 81

Godišnji obračun u komunalnim i drugim društvima koja primaju “državne potpore”

rrif - 2.2009, str. 90

Računovodstvene evidencije i godišnji izvještaji leasing društava

rrif - 2.2009, str. 99

Računovodstvo i financijski odnosi povezanih društava

rrif - 2.2009, str. 105

Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 2.2009, str. 112

Dopunjeni su HSFI koji se odnose i na 2008.

rrif - 2.2009, str. 119

Primitak dara i oročenje novca

rrif - 2.2009, str. 121

Pravo i isplata (ne)oporezive otpremnine

rrif - 2.2009, str. 122

Revizija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

rrif - 2.2009, str. 130

MSFI za privatna poduzeća

rrif - 2.2009, str. 136

Mjere za pomoć poduzetnicima u krizi

rrif - 2.2009, str. 138

Ovlašteni pošiljatelj

rrif - 2.2009, str. 141

Konačni obračun PDV-a za 2008. – sastavljenje obrasca PDV-K

rrif - 2.2009, str. 148

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga

rrif - 2.2009, str. 166

Porez na dohodak - novi obrasci ID, IDD i IDD-1

rrif - 2.2009, str. 171

Prijava poreza na dohodak građana za 2008.

rrif - 2.2009, str. 175

Doprinos obrtničkim komorama za 2009.

rrif - 2.2009, str. 199

Tko ostvaruje pravo na doplatak za djecu

rrif - 2.2009, str. 202

Novi Zakon o radu

rrif - 2.2009, str. 208

Redoviti i izvanredni otkazi

rrif - 2.2009, str. 212

Aktivirano dano jamstvo i dana donacija

rrif - 2.2009, str. 214

Instrumenti poticajne politike EU

rrif - 2.2009, str. 216
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)