Pravo i porezi

Tiskano izdanje 124,30 kn
E-izdanje 113,00 kn
Uvodnik glavnog urednika
Razumnost i proporcionalnost, pa i životnost, u pravu su kriteriji poduzimanja svih radnji i mjera kojima se zadire u tuđe pravne interese. Koliko god da su to pravni kriteriji (koji u pravu nisu nikakva novost), oni i izvan prava odražavaju obilježja promišljenog djelovanja, bez potrebe da se posebno propisuju, naređuju ili utjeruju. Rasprave i procjene o tome je li RH sada u (u doba Pandemije) de facto u izvanrednom stanju i o tome treba li pribjeći nekoj vrsti lockdowna, trebale bi počivati na tim kriterijima, njihovu pažljivu odvagivanju, ali iznad svega na realitetu. Pribjegavanje izvanrednom stanju i lockdownu stvar je vrlo konkretnih prilika te svega onoga što te konkretne prilike uvjetuje u vrlo konkretnoj državi. Pogledi na razvijeni Zapad i ono što on čini u doba Pandemije, posebno tradicionalno na Njemačku, ili čak na središnju Europu (koja je odmaknula), mogu biti pogubno zavodljivi i duboko odcijepljeni od vrlo konkretne domaće realnosti. U ovome časopisu već se neko vrijeme razlažu politike i mjere razvijenih zemalja u takvim specifičnim prilikama. Sve te države imaju duga, gotovo stoljetna iskustva s „posebnim okolnostima“, ali i dugovjeko oblikovane mehanizme reakcije na njih, njihova ublažavanja te, napokon, kompenziranja njihovih posljedica građanima i napose poduzetnicima. Svima njima svojstvena je iskustvena, duboko institucionalizirana i nestihijska reakcija na takve „posebne okolnosti“ te korištenje financijskim izvorima iz suficita ili drugim rezerviranim ili akumuliranim
izvorima koji su se promišljeno desetljećima stvarali baš za slučaj njihove pojave. Možda je najbolj primjer toga skraćeni rad u Njemačkoj, institut u bitnome izgrađen u doba velike depresije 30-ih godina XX. stoljeća koji je u međuvremenu stalno prisutan, koji je doživio prilagodbe te koji je planiran baš za situacij poput Pandemije, i kojemu Nijemci baš sada naširoko pribjegavaju kao kompenzacijskoj mjeri za poslodavce.
No, to je institut koji se može primijeniti samo u bogatoj i razvijenoj zemlji, u državi koja planira i promišlja mnogo unaprijed. To naprosto nisu odgovarajući uzori ili mjere za države koje vođene oportunošću funkcioniraju od trenutka do trenutka i koje nemaju realne izvoreili akumulirana sredstva za prevladavanje takvih situacija.
Za njih su takvi koncepti samo ideali i dobre želje. Posebnom kvalificiranošću i težinom (čak i pojmovno) odiše izvanredno stanje. Da bi bilo takvo, ono uistinu mora biti duboko izvanredno. U sadašnjoj konstelaciji činjenica i okolnosti ne primjećujemo ga, osim možda kada bi se
zbog Pandemije raspao čitav zdravstveni sustav ili kada bi uz Pandemiju državu pogodila još kakva katastrofa ili prirodna nepogoda. Najmanji izazov s takvim stanjem, čini se, sastoji se u njegovu proglašavanju i suspenziji nekih ljudskih prava i sloboda. Ono sa sobom povlači i neke druge mnogo životnije te konkretnije suspenzije u pogledu socijalnih i drugih stečenih imovinskih prava, ugovornih mehanizama koji su pogodujući za radnike i sl. U uvjetima strukturnih posrtaja gospodarstva izvanredno stanje može vlastodršcu poslužiti kao nominalno opravdanje za suspenziju niza imovinskih prava pojedinaca, čije postizanje za državu predstavlja znatnu obvezu
i, samim time, donekle bi olakšalo njezin položaj. Zato izvanredno stanje ima svoju životnu i vrlo opipljivu težinu te dubinu za svakog pojedinca, što treba odmah odvagnuti pri samoj pomisli na njega.
Pandemija i sve s njom povezano kod nas umnogome uopće nisu „posebne okolnosti“, nego nagovještaj realnosti i brutalne odcijepljenosti RH od nje. Pogled na Zakonodavca otkriva da prorijeđeni broj zastupnika u sabornici možda odražava stvari onakvima kakvima bi redovno trebale biti te autentičnu zamisao iz davnih vremena naših parlamentarnih očeva. Pandemija i lockdown u trenu su razotkrili ne samo neodrživost nego do apsurda ogolili sustav teritorijalnog ustrojstva zemlje. U trenu su ogoljene i sve manjkavosti obrazovnog sustava u kojemu se desetljećima inzistiralo da su tercijarizacija i kvartarizacija izričaj razvijenosti, a primarne i sekundarne djelatnosti lice nazadnosti. Napokon, u tr
pip - 11.2020, str. 2
Novi zakoni – listopad 2020. godine

ZAKON IZ PODRUČJA GRAĐEVINARSTVA

 • ZID Zakona o građevnim proizvodima

ZAKON IZ PODRUČJA SUSTAVA PLAĆANJA I KREDITNOG POSLOVANJA (FINANCIJSKO POSLOVANJE)

 • ZI Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

ZAKONI IZ PODRUČJA MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke
pip - 11.2020, str. 3
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta

In order to preserve jobs due to the declared coronavirus epidemic (COVID-19) and support to the economy for July and August 2020, the Government of the Republic of Croatia adopted a special measure for sectors particularly affected by the epidemic and the subsidy for shortened working hours. In September 2020, the CES Governing Board extended the duration of the measure until December 2020. In October 2020, these measures were partially amended.

pip - 11.2020, str. 4
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19

In this article, the authors deal with the issue of the employers’ actions and what is available to them in cases where their worker or workers do not comply with one or more of the measures determined in these emergencies caused by the global pandemic called nCoV DISEASE (COVID- 19). In addition, some of the sanctions for an employer who fails to comply with the measures in question are considered.

pip - 11.2020, str. 12
Provedba ovrha kroz prijelazni etapni režim?

This article briefly examines the sustainability and legal obligation of the transitional phased regime during the enforcement of 19 October 2020. This regime was announced by the Government of the Republic of Croatia (through the Minister of Justice and Administration) as a way of easing the position of debtors (debtors). However, this is a non-binding recommendation. The article presents understandings about the position of creditors (enforcers), debtors (enforcees), but also those who carry out this enforcement, among others, such as public notaries and employers, taking into account the economic reality in the Republic of Croatia.

pip - 11.2020, str. 21
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom

The article deals with the legal framework for the reconstruction of business premises, residential-business and business buildings damaged by the earthquake on March 22, 2020. It presents the definitions of business and residential-business buildings and a special legal framework of business premises in which educational or health activities are performed. Furthermore, the stages of building renovation and the criteria for removing buildings are described. The methods of financing the reconstruction are highlighted, and at the end the system of reconstruction according to the First Program of Reconstruction Measures is presented, stating the content of the Request for Reconstruction.

pip - 11.2020, str. 23
Odluke Stožera civilne zaštite RH i pravna (ne)sigurnost – od kada one zapravo obvezuju adresate?

The article provides an overview of the unsustainable practice observed in a number of decisions of the Civil Protection Headquarters of the Republic of Croatia, which consists in introducing the term "beginning of application" in the final provisions, to determine that the legal effects of a rule occur before its proper publication in official gazette and, finally, that the decisions of the Headquarters take effect on the day of their adoption (and thus have retroactive effect). These problems are often encountered in other types of bylaws in the Republic of Croatia, too.

pip - 11.2020, str. 25
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama

The article provides an overview of the basic concepts related to the Internet and the rules that ensure its neutrality. Arguments for and against neutrality are considered with respect to various stakeholders, especially end users and internet service providers. Special attention is paid to the relevant EU legislation laying down rules for network neutrality and revision of its implementation, as well as future challenges in the context of new Internet technologies (5G).

pip - 11.2020, str. 29
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama

The article provides a brief overview of some issues which have arisen in connection with the recent amendments to the Act on Concessions and beyond. The first part discusses the concept of concession, especially with regard to the regulation in the European law. Then, the extension of the legal definition of the term economic entity is analysed, with reference to the purpose of such regulation at the level of the European Union. Finally, changes to the legal provisions on the transfer of the contract and the lien on the concession contract are questioned.

pip - 11.2020, str. 33
Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla

In the article, the author analyses the legal understanding of the Civil Division of the Supreme Court of the Republic of Croatia Su-IV-47 / 2020-2, which determines when the statute of limitations for restitution claims submitted as a result of a final nullity of a contract begins. In addition to the legal analysis of this understanding and the institutes mentioned in it, the author also presents his own opinion on the sustainability of such an understanding in the context of the Croatian law and the case law of the Court of Justice of the EU.

pip - 11.2020, str. 36
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu

The article deals with the delay of the debtor and the creditor and the general and specific consequences (on the example of individual contractual relations) for both parties when one party in the contract is late. Delay of the debtor is much more common in practice, which reflects the prevailing representation of this institute in the Act on Obligations (compared to the delay of creditors), and therefore it (and related case law) is given more attention in the article. In addition to the introductory conceptual and institutional differences according to maturity and statute of limitations, both institutes in court practice are explained and elaborated, as well as the legal understandings expressed in this regard by the highest courts in the Republic of Croatia.

pip - 11.2020, str. 43
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora

In the article, the author analyses the possibility of tacit renewal of the lease agreement for business premises, the provisions of the "old" Act on Obligations from 1978 and the provisions of the "new" Act on Obligations from 2005. The analysed provisions of the two acts on obligatory relations are brought into interdependence with a special legal framework in the form of the Act on Lease and Sale of Business Premises and Act on Lease and Sale of Business Premises. Accordingly, the author pays a special attention to certain controversial court decisions concerning the subject matter. Finally, the article provides an answer as to whether, considering the existing legislation, it is possible to tacitly renew the lease agreement for business premises.

pip - 11.2020, str. 50
Nasljednička izjava i odricanje od nasljedstva

The author deals with the legal institute of the inheritance statement and the possibility for the acquirer of the inheritance right to renounce the inheritance by ceding it to another heir or to be completely excluded from the inheritance of a specific testator.

pip - 11.2020, str. 54
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)

In the article, the author presents a review of the challenges of systematic arrangement and amalgamation of agricultural land for the purpose of reviving agricultural production in the Republic of Croatia, with a special reference to the possibility of changing the status of agricultural land marked as forest.

pip - 11.2020, str. 59
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost

From the point of view of value added tax, value coupons are instruments that the seller should accept as compensation or partial compensation for delivered goods or services. In the article, the author explains the rules of VAT calculation when issuing and using value coupons, which can be single - purpose and multi - purpose value coupons.

pip - 11.2020, str. 64
Porezno postupanje pri uvozu dobara

Imports of goods are considered to be any entry of goods into the EU that were not in free circulation in the territory of the EU, in accordance with customs regulations. The customs authority conducting the customs procedure must, in addition to the rules governing the application of customs duties and other charges, apply the rules applicable to the tax position of the specific procedure required. Imports of goods into the Republic of Croatia are considered subject to taxation in the Republic of Croatia. The calculation of VAT on the import of goods into the Republic of Croatia is the responsibility of the Customs Administration, which conducts the customs procedure together with the calculation and collection of customs debts.

pip - 11.2020, str. 71
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi

The German Ministry of Finance has published on its website a publication entitled "The most significant taxes in international comparison 2019" (Die wichtigsten Steuern im Internationalen Vergleich 2019) (August 2020 issue, legal status as of 31 December 2019). Below is an abbreviated and adapted translation of the mentioned publication with the most important tabular data for our readers. The publication is allowed with reference to the source.

pip - 11.2020, str. 76
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

In the article, the author draws attention to the legal conditions that lead to the termination of the employment contract within a special regulation (lex specialis), in this case the Act on Education in Primary and Secondary Schools, in relation to the legal conditions related to the termination of employment contracts. within the general labour regulation - Labour Act.

pip - 11.2020, str. 85
Neutralnost mreže na kušnji

The article provides an overview of the basic concepts related to the Internet and the rules that ensure its neutrality. Arguments for and against neutrality are considered with respect to various stakeholders, especially end users and internet service providers. Special attention is paid to the relevant EU legislation laying down rules for network neutrality and revision of its implementation, as well as future challenges in the context of new Internet technologies (5G).

pip - 11.2020, str. 89
EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza

This article will present further provisions of the so-called. ECN + Directive as a continuation of the professional article published in issue 10 of this journal.

The article begins with the presentation of a special chapter of the Directive dedicated to penitentiary programs for the release or reduction of sanctions for secret cartels with a view to increasing the uniformity of the application of these schemes to penitent entrepreneurs at EU level.

Furthermore, the provisions of the Directive on mutual assistance and cooperation between national competition authorities are considered when conducting proceedings pursuant to Art. 101 or 102 TFEU.

Finally, the restrictions on the use of information and the use of evidence under the Directive are described. The presented provisions of the Directive are placed in the context of the existing Croatian regulations and the need to amend them in order to transpose the Directive into the national legislation.

pip - 11.2020, str. 95
Jezik u pravu

1. Unos i uvoz

2. Preciznost pravnog izričaja

3. Pročišćavanje, kodifikacija i preinačavanje zakonodavnog akta EU-a

4. Sporazum u obliku razmjene pisama

 

pip - 11.2020, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Prez na dodanu vrijednost

 • Porezni tretman testiranja na COVID-19

Prez na promet nekretnina

 • Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi
 • Podmirivanje troškova prehrane radnicima – paušalno ili u svoti od 12.000,00 kn godišnje

Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Tumačenje pojma – čelnik poreznog tijela, prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona
 • Zastara utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
 • Plaćanje poreza na potrošnju

 

pip - 11.2020, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine

 • Trošarinski status proizvoda koji sadrže djelomično denaturirani etilni alkohol
 • Trošarinski status melase bez duhana za vodenu lulu
 • Porezni status motornog vozila – vozila za nadzor teretnih vozila i obavljanje očevida prometnih nesreća
 • Nabava vozila za obitelji s većim brojem djece – motorna vozila s osam i devet sjedala
 • Prodaja rabljenih motornih vozila – obveza plaćanja posebnog poreza i mogućnost povrata
 • Unos teretnog motornog vozila – kombi vozilo, „van“ vozilo, „pick-up“ vozilo
 • Zakonita proizvodnja propolis kapi – obveza registracije i plaćanje trošarine
 • Bezalkoholna pića u smislu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
 • Iznajmljivanje vozila od sestrinske tvrtke iz Crne Gore
 • Trošarinski status niže navedenih proizvoda
 • Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila – prenamjena vozila M1 na N1 koje je nabavljeno iz EU
pip - 11.2020, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Donošenje i otpremanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u predmetima u kojima je uslijed posljedica epidemije COVIDA-19 propisan zastoj ovršenih postupaka do 18. listopada 2020.
pip - 11.2020, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
 • Turističke usluge organiziranja izleta
 • Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
pip - 11.2020, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Obračun plaća u sustavu socijalne skrbi
 • Poslovna tajna
 • Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada
 • Rad radničkog vijeća
 • Dostava odluke
 • Mirovanje radnog odnosa i dopunski rad
pip - 11.2020, str. 113
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo

Kapara (čl. 83. ZOO-a)

 • Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su obvezali tuženicu na vraćanje dvostruke kapare (“dvostruke sume predujma”) kako su to stranke i ugovorile.

Naknada štete (čl. 200. ZOO-a/91)

 • Imajući u vidu da je tužiteljica radeći kod tuženika u razdoblju prije stupanja na snagu ZOO/05 bila izložena štetnim zračenjima te da joj je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2005., za zaključiti je da je obvezni odnos odgovornosti za štetu nastao prije 1. siječnja 2006.

Prekid zastare (čl. 388. ZOO-a)

 • No podizanjem tužbe nije došlo do prekida zastarijevanja za zatezne jer tužba se nije niti odnosila na to potraživanje.

Ugovor o zakupu (čl. 103. ZOO-a/91)

 • Kada tuženik u predmetnom natječaju nije naveo kriterije po kojima će biti ocjenjivane ponude, onda je imao autonomno pravo da slobodno ocijeni koja je ponuda najpovoljnija. Po ocjeni ovog revizijskog suda tuženik to pravo nije zloupotrijebio, odnosno predmetni ugovor o zakupu nije protivan moralu.

Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine (čl. 286. ZOO-a)

 • Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine proizvodi pravni učinaka ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju.

Stvarno pravo

Pravo korištenja na građevinskom zemljištu (čl. 56. ZGZ-a)

 • Razvidno je da pravni prednik tužitelja unatoč tome što mu je pravni prednik tuženika izdao suglasnost za dodjelu nove lokacije, a prema kojoj je pravni prednik tužitelja bio u obvezi u roku od tri mjeseca sklopiti ugovor o izradi urbanističkih uvjeta, nije tako postupio.

Brisovna tužba (čl. 129. ZZK-a)

 • Pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da je spornim upisom izvršena promjena nositelja knjižnog prava odnosno prijenos prava korištenja te da se tužbeni zahtjev odnosi na uknjižbu kao vrstu upisa koju je dopušteno osporavati brisovnom tužbom.

Upravitelj zgrade (čl. 379. ZV-a)

 • Upravitelj zgrade nije pasivno legitimiran u postupku radi isplate iznosa troškova održavanja nekretnine na zajedničkim dijelovima zgrade.

Stjecanje vlasništva (čl. 388. st. 2. ZV-a)

 • Kada je u režimu primjene pravnih pravila OGZ bilo moguće steći vlasništvo nekretnina na temelju pravnog posla i bez upisa u zemljišne knjige, ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen s izvanknjižnim vlasnikom uz predaju u posjed nekretnina, predstavlja valjani pravni temelj posjedovanja koji posjed čini zakonitim.

Isplata naknade za korištenje tuđe stvari (čl. 18. ZV-a)

 • Ako je u sporu o pravu na posjed pravomoćno odlučeno da pravo na posjed ne pripada posjedniku, njegov posjed je nepošten od časa kada je primio tužbu.

Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću (čl. 36. ZV-a)

 • Kada su ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dijela nekretnine dosjelošću, ne može se tražiti utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenom omjeru u odnosu na cijelu nekretninu.

Zajednička imovina bračnih drugova (čl. 287. ZBPO-a)

 • Okolnost otplate kredita, nakon što je zajednička imovina bračnih drugova već stečena, ne utječe na promjenu njezinog stvarnopravnog karaktera bez obzira tko i iz kojih izvora otplaćuje kredit.

Radno pravo

Prednost pri zapošljavanju (čl. 114. ZOOOSŠ-a)

 • Sadržaj odredbe nije imperativne naravi u smislu da ona obvezatno nalaže školskoj ustanovi da na temelju odluke o prednosti pri zapošljavanju donesene u korist određenog nastavnika, s njim zasnuje radni odnos. Naprotiv, ona daje mogućnost školskoj ustanovi da, ako prihvaćajući prijedlog iz odluke o prednosti pri zapošljavanju, s predloženim nastavnikom zasnuje radni o
pip - 11.2020, str. 117
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo – PDV

 • Smanjenje svote oporezive PDV-om

Zaštita potrošača

 

pip - 11.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
 1. Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza? Porezni obveznik koji prima potpore za očuvanje radnih mjesta, prilikom sastavljanja prijave za posljednje razdoblje oporezivanja 2020. godine utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti tako da u nazivnik formule za izračun ne uključi svotu potpora za očuvanje radnih mjesta.
 2. Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju. Prema presudi Upravnog suda RH broj Usl-180/14 od 10. lipnja 2015., apartmani koji se iznajmljuju i koji služe za stjecanje dohotka ili dobitka, ne smatraju se kućama za odmor. Stajalište je Suda, kakav zastupa i Visoki upravni sud RH u brojnim odlukama, da apartmani koji služe kao sredstvo za stjecanje dohotka odnosno dobitka, nisu kuće za odmor, jer postojanje obveze plaćanja poreza na dohodak odnosno dobitak, na temelju obavljanja djelatnosti iznajmljivanja isključuje mogućnost utvrđivanja obveze plaćanja poreza na kuće za odmor. Stoga iznajmljivač, vlasnik apartmana, koji po osnovi najma tog apartmana ostvaruje dohodak od iznajmljivanja ne treba platiti porez na kuće za odmor.
 3. Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva. Podatci koji obvezno moraju biti istaknuti na poslovnim papirima trgovca i podatci koji se moraju istaknuti na mrežnoj stranici trgovačkog društva uređeni su čl. 21. Zakona o trgovačkim društvima.
 4. Otkaz ugovora o radu. Iako su kod osobno uvjetovanog otkaza razlozi za otkaz na strani radnika, jednako kao i kod otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, kod osobno uvjetovanog otkaza nema krivnje radnika, nego je riječ o objektivnoj nemogućnosti radnika da uredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa.
 5. Rad s računalom. Odredbama posebnog Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom uređena je zaštita na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom. Zahtjevi koje radno mjesto s računalom mora ispunjavati detaljno su određeni u prilogu Pravilnika i obuhvaćaju zahtjeve u vezi s kvalitetom opreme kojom se radnici koriste (zaslon, tipkovnica, radni stol i površina te radni stolac), zatim u vezi zahtjeva radnog okoliša (osvijetljenost, odsjaji, buka, mikroklimatski uvjeti i zračenje) te u vezi s programskom opremom.
 6. Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao. Naknadu za obavljeni studentski posao moguće je djelomično isplatiti na zaštićeni račun izvođača / studenta, ako su ispunjeni za to zakonom propisani uvjeti.
 7. (Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust. U slučaju smrti svoje sestre (člana uže obitelji) radnik ima pravo na plaćeni dopust u propisanome trajanju te na potporu, ali ta potpora nije neoporeziva prema propisima o porezu na dohodak.
 8. Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz. Radni odnos prestaje dostavom odluke o izvanrednom otkazu radniku, bez obzira na to što je radnik nakon što je osobito teško povrijedio obvezu iz radnog odnosa ili je prouzročio neku drugu osobito važnu činjenicu, ali prije primitka te odluke, otvorio bolovanje.
pip - 11.2020, str. 141