Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe ...

Vijesti
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Četvrtak, 09.06.2022.

U skladu s odredbama Zakona o radu poslodavci moraju do 30 lipnja svake tekuće godine donijeti odluku o rasporedu korištenja ...

rrif - 6.2022, str. 158
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na to da je pravo na godišnji odmor jedno od osnovnih prava radnika iz radnog odnosa a ujedno ...

pip - 6.2022, str. 34
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.

Pravo na godišnji odmor jedno je od najvažnijih prava iz radnog odnosa koje pripada radniku Godišnji odmori ujedno predstavljaju i ...

rrif - 5.2022, str. 64
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora poslodavac mu za to treba isplatiti ...

Pitanja i odgovori
Prenošenje i korištenje godišnjeg odmora u sljedećoj kalendarskoj godini
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Radnik je za 2021 godinu stekao pravo na 24 dana godišnjeg odmora te je u 2021 godini iskoristio dva tjedna ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Postoji li obveza poslodavac dati radniku godišnji odmor prilikom sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

Pitanja i odgovori
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Sudska praksa
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Korištenje godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa
Utorak, 03.08.2021.

Što ako radnik kojemu prestaje radni odnos nije do kraja iskoristio godišnji odmor koji mu pripada Poslodavac bi u slučaju ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Dana 5 kolovoza ove godine radnici A A ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom Koliko ta radnica ima ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Radnik je 15 rujna 2020 godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7 srpnja 2021 godine Radnik je nakon ...

Vijesti
Godišnji odmor zaposlenika škole
Subota, 03.07.2021.

Koje su specifičnosti korištenja godišnjeg odmora zaposlenika škole Zaposleni u školskim ustanovama školama ostvaruju dodatna prava vezana za korištenje godišnjeg ...

Vijesti
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Petak, 02.07.2021.

Radniku prestaje radni odnos a prije toga nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti Što ako za vrijeme trajanja otkaznog roka ...

rrif - 7.2021, str. 83
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u praktikumu na primjeru prikazuje na koji način poslodavac podmiruje obvezu isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka ...

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

pip - 6.2021, str. 44
Pravo na godišnji odmor zaposlenih u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Uz opći pregled općih pozitivnih propisa kojima se propisuju minimalni zahtjevi koje poslodavac mora ispuniti autor u ovome članku daje ...

Snimka webinara
Organizacija radnog vremena, trajanje 145 min
Utorak, 01.06.2021.

Vijesti
Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor
Ponedjeljak, 31.05.2021.

Ima li radnik kojem prestaje radni odnos pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora Radnik kojemu prestaje radni odnos ...

Snimka webinara
Godišnji odmori - praktična pitanja, trajanje 150 min
Utorak, 04.05.2021.

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

Pitanja i odgovori
Korištenje godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Mora li radnik u kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna godišnjeg odmora ...

Pitanja i odgovori
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A B koji je zaposlen na neodređeno vrijeme ...

Sudska praksa
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 8.2020, str. 167
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID 19 i smanjenjem opsega poslovanja sve veći broj poslodavaca za svoje radnike ...

rrif - 7.2020, str. 46
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj omogućuje se zaposlenicima pristupačniji odmor ...

rrif - 6.2020, str. 176
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID 19 postavlja se pitanje na koji ...

pip - 6.2020, str. 15
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku razmatra zanimljiva i važna pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

rrif - 11.2019, str. 162
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Osobno uvjetovani otkaz nije posljedica krivnje radnika nego nekih trajnih osobina i sposobnosti radnika zbog kojih ne može uredno ...

pip - 11.2019, str. 63
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Pravo na godišnji odmor jedan je od instituta radnog prava koji neprestano izaziva nove dvojbe Nedavno su se u sudskoj ...

rrif - 9.2019, str. 175
Bolovanje, vrbovanje zaposlenika, službeni put i godišnji odmor

U nastavku navodimo neka stajališta i presude iz njemačke poslovne i sudske prakse koje mogu biti poučne i za ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 7.2019, str. 68
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U svrhu obnove psihofizičkih radnih sposobnosti radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni dio dok ...

rrif - 6.2019, str. 151
Pravo na godišnji odmor
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku na jasan način obrazlaže pravo na godišnji odmor koji svakom radniku pripada u skladu s odredbom ...

pip - 6.2019, str. 38
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište troškova rezerviranja za otpremnine troškova rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava rezerviranja za troškove u ...