Baza znanja

Sadržaj za tab Pomoć

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2021, str. 55
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

rrif - 12.2020, str. 83
Računski plan za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

rrif - 12.2020, str. 30
Računovodstvene politike za udrugu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Jedno od pitanja koje se provlači kroz neprofitni sustav je trebaju li one neprofitne organizacije koje primjenjuju neprofitno računovodstvo ...

rrif - 12.2020, str. 24
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnji popis imovine i obveza inventuru trebaju provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno ...

rrif - 12.2020, str. 2
Presjek neprofitnog računovodstva za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Bliži se kraj poslovne pa time i izvještajne godine Time nastupa vrijeme provjere podataka koji su iskazani na računima ...

rrif - 12.2020, str. 102
Otpis potraživanja i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s otpisom potraživanja za recipročne i nerecipročne prihode Razmatraju ...

rrif - 12.2020, str. 93
Nadoknada troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Volonteri dobrovoljno ulažu svoje vrijeme trud i znanje za opće dobro Za svoj rad ne uvjetuju isplatu novčane naknade ...

rrif - 11.2020, str. 84
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s prijenosom dugotrajne imovine između povezanih osoba i prestankom ...

rrif - 10.2020, str. 188
Poslovanje zaklada
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment

U računovodstvenom smislu zaklade pripadaju neprofitnom računovodstvenom sustavu i općim pravilima financijskog poslovanja koja su nametnuta svim neprofitnim organizacijama ...

rrif - 10.2020, str. 75
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina ...

rrif - 9.2020, str. 84
Financiranje i potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s međusobnim financiranjem statutom povezanih organizacija te potraživanjima za ...

rrif - 8.2020, str. 99
Pružanje usluga i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s pružanjem usluga članu neprofitne organizacije i razvrstavanjem imovine ...

rrif - 7.2020, str. 157
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.

U sustavu financijskog izvještavanja koje primjenjuju organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju prema načelima neprofitnog računovodstva nisu nastale promjene ...

rrif - 7.2020, str. 44
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s posredovanjem pri zapošljavanju studenta s motrišta posrednika te ...

rrif - 6.2020, str. 76
Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja primitka potpore za očuvanje radnih mjesta te zakup poslovnom prostora Primitak ...

rrif - 5.2020, str. 76
Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja prikupljanja odnosno pružanja humanitarne pomoći te postupanja s neprihvatljivim troškovima u ...

rrif - 4.2020, str. 86
Zamjena i uvećanje financijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu daje iskaz poslovnih promjena na računima glavne knjige u vezi sa zamjenom imovine koja je ...

rrif - 3.2020, str. 220
Potpore iz EU-a u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoge organizacije koje svoje djelovanje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva primaju potpore iz Europske unije S obzirom na to ...

rrif - 3.2020, str. 115
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije zbog karakteristika svoga djelovanja imaju potrebu poslati svoje radnike i vanjske suradnike na službeno putovanje Za razliku ...

rrif - 3.2020, str. 114
Zamjena i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu daje iskaz poslovnih promjena na računima glavne knjige u vezi sa zamjenom stvari te naplatom ...

rrif - 2.2020, str. 36
Sufinanciranje i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi Jedan ...

rrif - 1.2020, str. 30
Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja otpisa potraživanja za prihode te otpis obveze prema dobavljaču Otpis potraživanja ...

rrif - 12.2019, str. 28
Svakodnevica neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se svakodnevno postavljaju temeljna pitanja iz poslovnog okruženja koja se odnose na neprofitne organizacije ...

rrif - 12.2019, str. 22
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja s ciljem usklade knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem neprofitne organizacije provode popis imovine i obveza ...

rrif - 12.2019, str. 2
Presjek neprofitnog računovodstva za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neke neprofitne organizacija svoje djelovanje za potrebe vanjskog izvještavanja prate u sustavu neprofitnog računovodstva U tom se računovodstvu u ...

rrif - 11.2019, str. 68
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te ...

rrif - 10.2019, str. 63
Predujmovi i zaduživanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 9.2019, str. 53
Darovanje i pravo radnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darovanjem iza izvještajnog ...

rrif - 8.2019, str. 50
Primljena usluga i gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom uslugom te ...

rrif - 7.2019, str. 65
Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

I ove se godine za prvo polugodište u sustavu dvostavnog knjigovodstva predaje polugodišnji financijski izvještaj kojim se utvrđuje uspješnost ...

rrif - 7.2019, str. 64
Kupnja poslovnog objekta i jamčevni polog
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom poslovnog objekta ...

rrif - 6.2019, str. 55
Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s preuzetom obvezom obračunavanja ...

rrif - 5.2019, str. 60
Kupnja knjiga i oročenje viška novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom knjiga koje ...

rrif - 4.2019, str. 83
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog ...

rrif - 3.2019, str. 105
Pozajmica i donacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje dana pozajmica novca otpis nevraćene pozajmice te ...

rrif - 2.2019, str. 81
Oročenje novca i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje oročenje novca te dar u novcu koji ...

rrif - 2.2019, str. 74
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Kao što se svake godine predaju financijski izvještaji iz sustava neprofitnog računovodstva tako je potrebno učiniti i ove godine ...

rrif - 1.2019, str. 63
Dar i naknada plaće
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje primitak dara od rezidentne fizičke osobe u ...

rrif - 12.2018, str. 30
Oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da su neke neprofitne organizacija obveznici poreza na dobitak pred njih je stavljen izazov ispravnog ...

rrif - 12.2018, str. 23
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Predmet popisa imovine i obveza 3 Provedba popisa imovine i obveza 4 Rezultati provedenog popisa imovine i ...

rrif - 12.2018, str. 3
Sažetak neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U sustavu neprofitnog računovodstva nisu se u načelu dogodile bitne promjene koje bi utjecale na vrednovanje pozicija financijskih izvještaja ...

rrif - 12.2018, str. 2
Dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

1 Uvod 2 Dosadašnja praksa iskazivanja prijenosa EU ovih sredstava 3 Novi računi računskog plana 4 Zaključno 5 Novosti vezane ...

rrif - 12.2018, str. 118
Kupnja i prodaja poslovnih objekata
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje kupnja i prodaja poslovnih objekata Pri prodaji ...

rrif - 11.2018, str. 81
Ribolovne dozvole i licencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje prodaja ribolovnih dozvola kada ih prodaje sportska ...

rrif - 10.2018, str. 48
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje kupnja prijevoznog sredstva pri čemu je obvezu prema dobavljaču namirio ...

rrif - 9.2018, str. 63
Pozajmica člana organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje zaduživanje organizacije neprofitnog računovodstva te otpust tako stvorene obveze 1 ...

rrif - 8.2018, str. 53
Dugotrajna nefinancijska imovina – darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darivanje neprofitne organizacije dugotrajnom nefinancijskom imovinom odnosno darivanje novca kojim ...

rrif - 7.2018, str. 64
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Izvještaj o prihodima i rashodima obrazac PR RAS NPF kao jedan od financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu i ove ...