Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

rrif - 10.2023, str. 164
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Jedna od najčešćih djelatnosti kojom se bave obrtnici je ugostiteljska djelatnost Obavljanje te djelatnosti posebno je uređeno s motrišta nekoliko ...

rrif - 10.2022, str. 162
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje za praksu aktualna i bitna pitanja vezana za pojedine ustrojbene oblike obavljanja gospodarske i s ...

Pitanja i odgovori
Izdvojeni pogon obrta
Srijeda, 14.09.2022.

Može li obrtnik obavljati djelatnost obrta ne samo u prijavljenom sjedištu obrta nego i u drugom izdvojenom prostoru i pod ...

rrif - 9.2022, str. 126
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 6.2022, str. 133
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 41 20 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog ...

Pitanja i odgovori
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.02.2022.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Re akcije ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika, trajanje 260 min
Srijeda, 02.02.2022.

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

Mišljenja
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
Petak, 10.01.2020, 410-19/19-02/371

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2020, str. 95
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Ovim člankom autor prikazuje značajne promjene koje se odnose na registriranu poduzetničku djelatnost obrt koju obavljaju fizičke i pravne osobe ...

rrif - 10.2019, str. 148
Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U praksi je najčešći slučaj prestanka poslovanja obrta likvidacija odnosno trajni prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti o čemu smo opširno ...

rrif - 8.2019, str. 81
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Jeste li znali da trgovačka društva obrti i drugi poduzetnici trebaju Poreznu upravu obavijestiti o premještanju radionice i stalne ...

pip - 6.2019, str. 19
Dodjela bespovratnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta u 2019. godini
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor daje prikaz javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa pod nazivom Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih ...

rrif - 5.2018, str. 171
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog posebnosti ...

Mišljenja
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima
Petak, 16.06.2017, 041-02/17-01/61

Davatelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

rrif - 6.2017, str. 183
Sezonski obrti – obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Zbog posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti porezni obveznici obrtnici ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti samo određeni dio godine sezonski Sezonski ...

rrif - 6.2016, str. 138
Oporezivanje sezonskih obrta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljanje samostalne djelatnosti onako kako to čine obrtničke djelatnosti uobičajeno se provodi poslujući cijelo porezno razdoblje No radi manjih troškova ...

Mišljenja
Porezni tretman usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta
Ponedjeljak, 07.03.2016, 410-19/16-01/39

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman isplata iz stečajne mase vlasnicima obrta
Četvrtak, 19.03.2015, 423-01/13-01/857

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Postupak za dobivanje porezne olakšice za djelatnost na potpomognutim područjima 2014.
Četvrtak, 19.02.2015.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poreznu olakšicu na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru dostavlja se na obrascu POOD PPGV u ...

Mišljenja
Minimalno tehničko-tehnološki uvjeti za skladišni prostor za skladištenje vina
Srijeda, 02.07.2014, 410-19/14-05/2394

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 1.2014, str. 246
Što bitno donosi novi Zakon o obrtu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nakon dvadeset godina od donošenja prethodnog Zakona o obrtu početkom prosinca prošle godine donesen je novi Zakon o obrtu kojim ...

rrif - 7.2013, str. 162
Sezonski obrt
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.

Obrtnička djelatnost uobičajeno se obavlja tijekom cijele godine odnosno poreznog razdoblja No radi manjih troškova i posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti ...

Mišljenja
Obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova – ovlaštenik povlastice za ribolov
Četvrtak, 23.05.2013, 410-01/12-01/1854

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i NOVI obrazac PD
Četvrtak, 03.01.2013.

1 Porezne olakšice i oslobođenja na temelju Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženjaZbog novih poreznih olakšica na temelju ...

rrif - 10.2012, str. 132
Poslovanje obrtnika cvjećara
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi je uobičajeno da male cvjećarnice najčešće obavljaju navedenu djelatnost kao obrti Razlozi su u jednostavnijem postupku registracije djelatnosti ...

rrif - 4.2012, str. 147
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i pojedinim obrtima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U posljednje je vrijeme ponovno u javnosti aktualizirana tema radnog vremena prodavaonica i trgovačkih centara nedjeljom i blagdanima Nakon što ...

Mišljenja
Porezni tretman profesionalnih vatrogasnih postrojbi – jesu li obveznici PDV-a
Petak, 09.09.2011, 410-19/11-01/1959

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2011, str. 133
Obavljanje sezonskog obrta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dohodak od samostalne djelatnosti porezni obveznici obično ostvaruju poslujući cijelo porezno razdoblje No radi manjih troškova porezni obveznici ovisno o ...

Mišljenja
Ispit o stručnoj osposobljenosti za trgovačko poslovanje i poznavanje robe
Četvrtak, 31.03.2011, 311-01/11-02/126

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 3.2011, str. 130
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kao i svake godine Hrvatska obrtnička komora je i za 2011 donijela novi Izvadak iz odluke o plaćanju doprinosa u ...

rrif - 10.2010, str. 129
Pitanja i odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora u području obrta i usluga
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Osim nadzora u području trgovine ugostiteljstva i zaštite potrošača gospodarski inspektori Državnog inspektorata nadziru primjenu zakona i propisa kojima se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.03.2010.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2010 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Paučina ...

Vijesti
Trošak financiranja predsjedničkih kandidata
Utorak, 10.11.2009.

Ovo darovanje treba promotriti s više razina zakonskih propisa Prvo može li se uopće dati iz sredstava poduzetnika ustanove privatne ...

Mišljenja
Dokumenti pri uvozu mineralnih sirovina
Petak, 29.05.2009, 413-01/09-01/297

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Stručna sprema za obavljanje djelatnosti 32.20.01 Proizvodnja glazbenih instrumenata
Četvrtak, 05.03.2009, 311-01/09-02/103

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 6.2008, str. 151
Što donosi novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Olga LUI

Novi Pravilnik propisuje vezane obrte stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te donosi popis povlaštenih obrta i ...

Mišljenja
Registracija vozila obrtnika – porezne obveze pri izuzimanju i unosu u temeljni kapital društva
Ponedjeljak, 26.05.2008, 410-09/07-01/12

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2008, str. 35
Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio)
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

U časopisu Pravo i porezi 10 06 str 29 do 35 objavili smo članak vezan za našu financijskopravnu prošlost U ...

rrif - 2.2007, str. 150
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2007 u odnosu na 2006 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

rrif - 2.2007, str. 27
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Članci o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća za poduzetnike dobitaše u prvom broju našeg časopisa u najvećem dijelu zadovoljavaju potrebe ...