Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 10
Pravila preračunavanja i zaokruživanja u vezi s uvođenjem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Prilikom dvojnog iskazivanja te u trenutku i nakon uvođenja eura kao službene valute cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ...

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Vijeće EU-a potvrdilo je uvođenje eura u RH i utvrdilo fiksni tečaj konverzije
Srijeda, 13.07.2022.

Vijeće Europske unije 12 srpnja 2022 godine donijelo je tri konačna pravna akta koja su bila potrebna kako bi Hrvatska ...

Vijesti
Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom
Utorak, 12.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je internetskim stranicama objavilo Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom Cijelu objavu ...

rrif - 7.2022, str. 12
Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura jest dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ...

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

Vijesti
Objavljen je Zakon o uvođenju eura
Ponedjeljak, 23.05.2022.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakonom uređuje ...

Snimka webinara
Pripreme za uvođenje eura, trajanje 130 min
Srijeda, 18.05.2022.

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Pror - 4.2022, str. 20
Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Prema sadašnjim saznanjima očekuje se da će se od 1 siječnja 2023 godine u Republiku Hrvatsku uvesti euro kao nacionalna ...

rrif - 4.2022, str. 18
Osvrt na Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Hrvatski sabor prihvatio je Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u prvom čitanju 11 ožujka 2022 godine Provedba ...

pip - 3.2022, str. 7
Praktične pripreme za uvođenje eura: dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Jedan je od glavnih alata za zaštitu potrošača prilikom prelaska na novu valutu posebice za sprječavanje neispravnog preračunavanja cijena i ...

pip - 2.2022, str. 9
Praktične pripreme za uvođenje eura: pravni okvir i prilagodbe poduzeća
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom i nedavno predstavljeni nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH ...

rrif - 2.2022, str. 16
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Ovaj je članak informacija o aktivnostima i prilagodbama u procesu zamjene hrvatske kune eurom Rađen je na temelju prijedloga Zakona ...

pip - 1.2022, str. 13
Praktične pripreme za uvođenje eura: Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom donosi sve glavne elemente prilagodbi i praktičnih priprema za prelazak na euro S obzirom ...