Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2023, str. 138
Prijava posebnog postupka oporezivanja OSS – u eurima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Primjenom elektroničkog sustava OSS porezni obveznici iz RH mogu podmiriti obvezu PDV a pri prodaji na daljinu odnosno za e ...

rrif - 5.2023, str. 110
Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća za poduzetnike kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dobitak kojima se poslovna godina i porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine a započelo je u 2022 ...

Vijesti
Ukinuti su rokovi usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura za d.o.o.-e i j.d.o.o.-e
Četvrtak, 16.02.2023.

Dionička društva društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću koja su upisana u sudski registar odnosno za ...

rrif - 2.2023, str. 188
Postupak usklađenja temeljnog kapitala u sudskom registru zbog uvođenja eura
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nužnost usklađenja svote temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine udjele u kapitalu s pojedinim odredbama ...

rrif - 2.2023, str. 72
Bolovanje na teret HZZO-a nakon prelaska na euro
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Od 1 siječnja 2023 godine Potvrda o plaći izmijenjena je zbog uvođenja eura Plaće isplaćene do 31 prosinca 2022 godine ...

pip - 2.2023, str. 43
Izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U siječnju 2023 godine prihvaćen je Zakon o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama Riječ je o propisu koji nije mijenjan ...

rrif - 2.2023, str. 22
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 12 22 pisali smo o izmjenama Zakona o porezu na dobit Na samom kraju godine u ...

rrif - 1.2023, str. 130
Izvještaji o odnosima s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Iako se od početka 2023 godine promijenila nacionalna valuta no odnose s inozemstvom potrebno je i dalje pratiti na način ...

rrif - 1.2023, str. 127
Promijenjen je Zakon o deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Od 1 siječnja 2023 godine primjenjuju se promjene u deviznom sustavu koje su uvedene promjenama Zakona o deviznom poslovanju U ...

rrif - 1.2023, str. 91
Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2023. godine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Svi obrasci JOPPD koji imaju oznaku izvješća 22xxx podnose se u kuni neovisno o tome kada se predaju a obrasci ...

rrif - 1.2023, str. 36
Zakup prostora i predopskrba eurima
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi sa zakupom poslovnog prostora i ...

rrif - 1.2023, str. 19
Blagajničko poslovanje u 2023. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH od 1 siječnja 2023 godine odražava se na blagajničko poslovanje posebice kod onih ...

Vijesti
Izdavanje računa u prijelaznom razdoblju
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Knjigovodstvena isprava ispostavlja se u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja a knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne ...

rrif - 12.2022, str. 37
Što donose izmjene Zakona o računovodstvu u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 114 22 objavljene su izmjene Zakona o računovodstvu Navedene izmjene donesene su isključivo zbog uvođenja eura ...

rrif - 12.2022, str. 36
Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Prag za oporezivanje pokretnina porezom na nasljedstva i darove u 2023 godini Porez na cestovna motorna vozila ...

rrif - 12.2022, str. 35
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Oporezivanje samostalnih djelatnosti porezom na dobitak u 2023 godini Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu ...

pip - 12.2022, str. 35
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na lokalni proračun
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Kada je 14 srpnja 2022 godine i formalno stupila na snagu odluka kojom se od 1 siječnja 2023 godine u ...

rrif - 12.2022, str. 34
Blagajnički maksimum nakon uvođenja eura i ostale izmjene u vezi s fiskalizacijom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Blagajnički maksimum i dvojni optjecaj
 2. Organizacijski dijelovi za potrebe fiskalizacije

rrif - 12.2022, str. 32
Izmjene propisa o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Usklađenja zbog uvođenja eura Ostale izmjene koje se odnose na uvođenje eura Ostale izmjene u propisima o ...

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

 1. Uvodne napomene
 2. Povećanje cenzusa ostvarenih primitaka za djecu i uzdržavane članove
 3. Proizvodnja električne energije
 4. Usklađenja zbog uvođenja eura

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene poreznih propisa i njihova usklađenja zbog uvođenja eura

U sljedećih nekoliko članaka donosimo pregled izmjena najznačajnijih propisa u području oporezivanja Gotovo sve izmjene i usklađenja propisa zbog uvođenja ...

rrif - 12.2022, str. 24
Računovodstveni postupci pri prelasku na euro
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kraj poslovne godine koja je jednaka kalendarskoj godini ove godine sa sobom nosi nove izazove jer uz dosadašnje poslove i ...

rrif - 12.2022, str. 14
Obračun plaće za prosinac, drugih dohodaka i drugih primitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH utjecat će na obračun i isplatu plaće zarađene u prosincu te na obračun ...

Pitanja i odgovori
Izmjena i/ili dopuna ugovora o radu zbog uvođenja eura kao službene valute u RH
Četvrtak, 17.11.2022.

Ima li poslodavac obvezu izmijeniti i ili dopuniti ugovore o radu zbog toga što se uvodi euro kao službena valuta ...

rrif - 11.2022, str. 71
Odgovori na aktualna pitanja

U ovoj rubrici daju se odgovori na neka aktualna pitanja iz prakse Pitanja se odnose na mogućnost promjena cijena tijekom ...

rrif - 11.2022, str. 69
Evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U časopisu RRiF br 10 22 u članku Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura pisali smo o kriterijima i načinu ...

pip - 11.2022, str. 14
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim se izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ZTD u načelu provodi usklađenje njegovih odredaba s propisom koji između ostaloga uređuje ...

pip - 11.2022, str. 7
Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Dana 11 listopada 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji predstavlja ...

rrif - 11.2022, str. 24
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1 siječnja 2023 godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala ...

Vijesti
Blagajnički maksimum i dvojni optjecaj
Ponedjeljak, 31.10.2022.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u RH 1 siječnja 2023 godine stupit će na snagu Pravilnik o dopunama ...

rrif - 10.2022, str. 60
Aktualna pitanja iz prakse

Početak obveznoga dvojnog iskazivanja zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj doveo je do brojnih dvojbi u poslovnoj ...

rrif - 10.2022, str. 23
Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj 1 siječnja 2023 godine što znači da će se i plaćanja u gotovu ...

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

rrif - 9.2022, str. 187
Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura u Hrvatskoj
Autori: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

I neprofitne organizacije između ostalih pripremaju se za uvođenje eura kao nacionalne valute Ministarstvo financija je u svibnju 2022 godine ...

pip - 9.2022, str. 11
Uvođenje eura i njegov utjecaj na poslovanje poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo poduzetnika odnosno računovodstveno informacijski sustavi poslovnih subjekata trebaju se prilagoditi uvođenju eura kao službene valute u RH S pripremama ...

rrif - 9.2022, str. 16
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Uvođenje eura kao službene valute u RH značajno će se odraziti na računovodstvo poduzetnika te je stoga potrebno na vrijeme ...

Snimka webinara
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva, trajanje 230 min
Srijeda, 31.08.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 8.2022, str. 10
Pravila preračunavanja i zaokruživanja u vezi s uvođenjem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Prilikom dvojnog iskazivanja te u trenutku i nakon uvođenja eura kao službene valute cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ...

Knjiga
Priručnik za uvođenje eura
25.07.2022

Priručnik koji obrađuje pravne financijske porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom je u prodaji Primamo ...

Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura
Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Vijeće EU-a potvrdilo je uvođenje eura u RH i utvrdilo fiksni tečaj konverzije
Srijeda, 13.07.2022.

Vijeće Europske unije 12 srpnja 2022 godine donijelo je tri konačna pravna akta koja su bila potrebna kako bi Hrvatska ...

Vijesti
Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom
Utorak, 12.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je internetskim stranicama objavilo Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom Cijelu objavu ...

rrif - 7.2022, str. 12
Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura jest dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ...

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

Vijesti
Objavljen je Zakon o uvođenju eura
Ponedjeljak, 23.05.2022.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakonom uređuje ...

Pror - 4.2022, str. 20
Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Prema sadašnjim saznanjima očekuje se da će se od 1 siječnja 2023 godine u Republiku Hrvatsku uvesti euro kao nacionalna ...

rrif - 4.2022, str. 18
Osvrt na Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Hrvatski sabor prihvatio je Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u prvom čitanju 11 ožujka 2022 godine Provedba ...

pip - 3.2022, str. 7
Praktične pripreme za uvođenje eura: dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Jedan je od glavnih alata za zaštitu potrošača prilikom prelaska na novu valutu posebice za sprječavanje neispravnog preračunavanja cijena i ...

pip - 2.2022, str. 9
Praktične pripreme za uvođenje eura: pravni okvir i prilagodbe poduzeća
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom i nedavno predstavljeni nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH ...

rrif - 2.2022, str. 16
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Ovaj je članak informacija o aktivnostima i prilagodbama u procesu zamjene hrvatske kune eurom Rađen je na temelju prijedloga Zakona ...