RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 4.2019, str. 19

Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza

rrif - 4.2019, str. 23

Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo

rrif - 4.2019, str. 30

Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju

rrif - 4.2019, str. 45

Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju

rrif - 4.2019, str. 49

Prijevremeni raskid ugovora o lizingu

rrif - 4.2019, str. 57

Troškovi naknada za gume, baterije, akumulatore i vozila

rrif - 4.2019, str. 62

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 4.2019, str. 73

Dane pomoći i primljene donacije

rrif - 4.2019, str. 82

Porez na dobitak

rrif - 4.2019, str. 83

Nadoknada za prijevoz na posao i s posla

rrif - 4.2019, str. 85

Plaća pograničnog radnika – rezidenta RH

rrif - 4.2019, str. 94

Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini

rrif - 4.2019, str. 100

Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a

rrif - 4.2019, str. 112

Prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza

rrif - 4.2019, str. 117

Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu

rrif - 4.2019, str. 121

Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima

rrif - 4.2019, str. 128

Pravo odbitka pretporeza – porezni je obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a

rrif - 4.2019, str. 139

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 4.2019, str. 143

Europska porezna policija

rrif - 4.2019, str. 149

Praksa u izračunavanju izgubljenog dobitka

rrif - 4.2019, str. 151

Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima

rrif - 4.2019, str. 157

Bolovanje osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti

rrif - 4.2019, str. 164

Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva

rrif - 4.2019, str. 170

Zaštita gosta u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 4.2019, str. 175

Boravak i rad državljana EGP-a u Hrvatskoj

rrif - 4.2019, str. 183

Radni odnos umirovljenika i prijava na HZMO

rrif - 4.2019, str. 192

Aktualnosti kod obveznog osiguranja i plaćanja doprinosa za likvidatore

rrif - 4.2019, str. 201

Kupoprodaja s posebnim pogodbama (II. dio)

rrif - 4.2019, str. 209

Nagrade sportašima za sportska ostvarenja

rrif - 4.2019, str. 214

Neoporezivi primitci sportaša

rrif - 4.2019, str. 218

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2019, str. 224

Novi propisi

rrif - 4.2019, str. 231

Skup u organizaciji Komore poreznih savjetnika München

rrif - 4.2019, str. 236

Stručne informacije

rrif - 4.2019, str. 237
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)