Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

pip - 7.2022, str. 6
Praktični aspekti novele Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u RH u postupku koji je uređen zakonom Aktualni Zakon o pravu na pristup ...

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

rrif - 6.2022, str. 101
Poništavanje poreznog rješenja iz poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni akt kojim se utvrđuje porezna obveza iz poreznog nadzora i njegova možebitna naplata naziva se porezno rješenje Poreznim rješenjem ...

pip - 6.2022, str. 73
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posebni postupak u sporovima male vrijednosti propisan je u odredbama čl 457 čl 467 a Zakona o parničnom postupku Prijedlogom ...

pip - 4.2022, str. 32
Novela Zakona o javnoj nabavi u e-savjetovanju
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Zakon o javnoj nabavi Nar nov br 120 16 stupio je na snagu 1 siječnja 2017 godine i čini normativni ...

Pror - 10.2021, str. 26
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jedan od zastupljenijih postupaka javne nabave je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave Jasne su određene okolnosti koje moraju ...

Pitanja i odgovori
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

Pror - 9.2021, str. 17
Postupak javne nabave u fazi otvaranja ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okvir kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta i njihovo dokazivanje uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti sustav javne ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.05.2021.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjena mišljenja ...

Pitanja i odgovori
Pravo na rad tražitelja međunarodne zaštite, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Mogu li osobe koje su u RH zatražile azil raditi kod poslodavaca i moraju li za zasnivanje radnog odnosa ishoditi ...

Vijesti
Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena
Četvrtak, 05.11.2020.

Zbog pogreške u informacijskom sustavu Porezne uprave posljednjih dana su članovima uprave izvršnim direktorima upraviteljima zadruge i likvidatorima dostavljena pogrešna ...

Mišljenja
Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
Srijeda, 07.10.2020, 410-01/20-01/2112

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 56
Pogrešna uputa o pravnom lijeku u parničnom postupku
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Morana MIKINOVIĆ , dipl.iur.

U članku se kroz primjere iz sudske prakse razmatraju posljedice do kojih u parničnom postupku može dovesti pogrešna uputa o ...

Pror - 5.2020, str. 13
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Iznimna žurnost kao razlog za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u kriznoj situaciji ...

Pitanja i odgovori
Imenovanje za stalnoga sudskog tumača
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Koje uvjete mora ispuniti fizička osoba da bi mogla biti imenovana za stalnoga sudskog tumača?

pip - 2.2020, str. 15
Šutnja uprave
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na to da šutnja uprave administracije kao zastupljeni institut u praksi dovodi do većeg broja upita u ovom ...

pip - 2.2020, str. 8
Zlouporaba prava na žalbu u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Autorica u ovome članku obrazlaže važeće pravno uređenje prava na žalbu u postupcima nabave i navodi primjere zlouporabe procesnih ovlasti ...

Sudska praksa
Presuđena stvar
Četvrtak, 23.01.2020.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo na poštivanje doma
Četvrtak, 23.01.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Uporaba tuđeg zemljišta
Četvrtak, 23.01.2020.

Županijski sud

Pror - 1.2020, str. 28
Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U praksi se pojavljuju problemi u primjeni Zakona o javnoj nabavi vezano uz presude Visokoga upravnog suda kojima se ...

Pitanja i odgovori
Tužbeni zahtjev i spor pune iurisdikcije
Utorak, 10.12.2019.

Je li sud u upravnom sporu vezan u tužbi istaknutim traženjem tužitelja da sud sam u potpunosti odluči o upravnoj ...

Pitanja i odgovori
Odgoda izvršenja – upravni postupak i upravni spor
Utorak, 10.12.2019.

Nakon što je odbijena moja žalba protiv prvostupanjskog rješenja tražio sam sudsku zaštitu jer smatram da odluke javnopravnih tijela nisu ...

Pitanja i odgovori
Djelatnost poreznog savjetništva
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Tko može, i pod kojim uvjetima, obavljati djelatnost poreznog savjetništva?

Sudska praksa
Odbacivanje prijedloga za ovrhu
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Županijski sud

Pitanja i odgovori
Privatna praksa zdravstvenih radnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Na koji način zdravstveni radnici mogu početi obavljati privatnu praksu?

rrif - 9.2019, str. 106
Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

U članku se opisuju i analiziraju instituti izvršenja i pravomoćnosti te kako odgoditi izvršenje poreznog rješenja iz poreznog nadzora ...

rrif - 8.2019, str. 176
Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred ...

rrif - 8.2019, str. 137
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz javnu nabavu ...

Pitanja i odgovori
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
Utorak, 16.07.2019.

Pod kojim uvjetima državljanima treće zemlje može u RH biti odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji?

Pror - 7.2019, str. 20
Neke sudske presude protiv odluka Državne komisije
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba već je dopušteno pokretanje upravnog spora pred ...

Sudska praksa
Dokazni prijedlozi
Ponedjeljak, 22.04.2019.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Upravni spor - javna nabava
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Kako se u postupcima radi javne nabave ostvaruje sudska zaštita?

pip - 4.2019, str. 95
Ustavna tužba učinkovit pravni lijek za zaštitu ljudskih prava
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.

Ustavna je obveza Ustavnog suda RH zaštita ustavnih prava podnositelja ustavnih tužbi u slučajevima kad su ta prava povrijeđena presudom ...

Sudska praksa
Ovrha radi vraćanja na rad
Petak, 22.03.2019.

Županijski sud

rrif - 2.2019, str. 173
Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu Nar nov br 68 18 dalje ZKG na drukčiji je način pravno uređen pravni ...

Mišljenja
Naknadna isplata zaostale plaće
Utorak, 21.08.2018, 410-03/18-01/08

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2018, str. 245
Poništenje postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Jedan od instituta javne nabave je i odluka o poništenju postupka javne nabave Ona se donosi samo u propisanim ...

rrif - 7.2018, str. 236
Podugovaratelji u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu pruža usluge ili izvodi radove koji ...

pip - 7.2018, str. 7
Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.

Pravna zaštita u postupcima javne nabave omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima korištenje žalbe kao redovitoga pravnog lijeka čiji je cilj ...

Pitanja i odgovori
Ustavna tužba - objektivni upravni spor
Srijeda, 09.05.2018.

Postoji li put pravne zaštite protiv odluke kojom je okončan spor o zakonitosti općeg akta?

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Žalba nakon proteka roka
Utorak, 10.04.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 4.2018, str. 80
Domaća sudska praksa i stajališta

Stvarno pravo Poslovi redovite uprave čl 40 ZV a poslovima koji se tiču redovitog upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova ...

Pitanja i odgovori
Ovlast za zastupanje u upravnom sporu
Četvrtak, 15.03.2018.

Je li prisutnost odvjetnika kao opunomoćenika javnopravnog tijela koje je donijelo osporeni upravni akt na raspravi kod prvostupanjskoga upravnog suda ...

pip - 3.2018, str. 63
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna a porezno rješenje o obvezi plaćanja ...

Sudska praksa
Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Žalba protiv rješenja
Ponedjeljak, 15.01.2018.

Županijski sud