Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2023, str. 109
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o oslobođenjima za djelatnosti od javnog interesa o oslobođenjima za ostale djelatnosti oslobođenjima ...

rrif - 10.2023, str. 36
Računovodstvo trgovine investicijskim zlatom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zlato je oduvijek bilo čuvar vrijednosti a ulaganje u zlato posebice postaje zanimljivo u vrijeme visoke inflacije Investicijsko zlato odnosi ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 9.2023, str. 103
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Oslobođenja u sustavu PDV a koja su propisana odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u jednim se ...

rrif - 7.2023, str. 102
Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam lažnoga trostranog posla nije izravno definiran u odredbama propisa o PDV u međutim lažni trostrani poslovi s motrišta PDV ...

rrif - 6.2023, str. 108
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Oslobođenja od plaćanja PDV a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz odnosno na isporuke dobara i ...

rrif - 6.2023, str. 13
Računovodstvo prodaje osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Osobni automobili koji služe za osobni prijevoz i dio su dugotrajne materijalne imovine poduzetnika mogu se prodati ali je pritom ...

Vijesti
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva
Ponedjeljak, 13.02.2023.

Diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske unije dalje EU te međunarodne organizacije mogu pri nabavi dobara i usluga ...

rrif - 1.2023, str. 108
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i ...

Mišljenja
Oporezivanje usluge provođenja transakcija na bankomatima
Utorak, 07.06.2022, 410-19/21-02/264

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulaganje u investicijsko zlato i trgovina njime ponovno je aktualna kako za građane tako i za poduzetnike trgovačka društva Međutim ...

rrif - 3.2022, str. 114
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara iz RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara iz RH smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a ...

pip - 10.2021, str. 66
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prvom dijelu ovog članka koji je objavljen u prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o oslobođenjima u ...

rrif - 10.2021, str. 54
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

Vijesti
PDV na isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Srijeda, 07.07.2021.

U poslovnoj praksi često se postavljaju pitanja mogu li porezni obveznici primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV a pri isporukama dobara ...

rrif - 12.2020, str. 181
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže uvjete za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV a za isporuke dobara i usluga namijenjenih plovilima ...

rrif - 6.2020, str. 97
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara ...

rrif - 5.2020, str. 178
Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz primjenu poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod pružanja ...

rrif - 4.2020, str. 164
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod ...

rrif - 4.2020, str. 98
Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine porezni obveznici trebaju voditi računa o novim uvjetima koje trebaju zadovoljiti kako bi mogli ...

rrif - 3.2020, str. 103
Odgovori na pitanja iz prakse

Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je ...

rrif - 2.2020, str. 63
Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV a za diplomatska i konzularna predstavništva te posebne ...

rrif - 2.2020, str. 53
Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine izmjenom Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u dogodile su se značajne ...

rrif - 1.2020, str. 94
Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Porezni tretman isporuka u nizu ovisi između ostaloga o kretanju dobara Budući da je riječ o materijalnom uvjetu za ...

rrif - 5.2018, str. 100
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske ...

rrif - 10.2015, str. 122
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovome se članku daje tablični prikaz primjene oslobođenja od plaćanja PDV a za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i ...

rrif - 9.2015, str. 109
Oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.

Oslobođenje za isporuke dobara i obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma propisano je čl 48 st 1 t ...

rrif - 3.2014, str. 116
Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 za isporuke dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim tijelima koje kao takve ...

rrif - 11.2013, str. 82
Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Sukladno odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara ...

rrif - 6.2012, str. 88
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

rrif - 10.2011, str. 74
Porezni položaj kamata nakon 1. srpnja 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri utvrđivanju zateznih i ugovornih kamatnih stopa nakon 1 srpnja 2011 treba uzeti u obzir da je eskontna stopa HNB ...

rrif - 7.2011, str. 77
Isporuke dobara i usluga bez naknade kao predmet oporezivanja i dvojbe
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR

Već više od 10 godina koliko je Zakon o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 47 95 94 09 ...

rrif - 10.2010, str. 58
Oslobođenje od PDV-a diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i drugih stranih osoba
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema odredbama izmjene Zakona o PDV u i novog Pravilnika o PDV u od 1 siječnja 2010 isporuke dobara i ...

rrif - 5.2010, str. 150
Povrat plaćenog PDV-a za znanost i vatrogastvo u 2010.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

I ove godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010 godine propisano je pravo na povrat plaćenog poreza ...

rrif - 3.2010, str. 41
Krediti, zajmovi i kamate u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2010 u primjeni su nove odredbe Zakona i Pravilnika o PDV u Jedna od izmjena odnosi se ...

rrif - 2.2010, str. 185
Carinska i porezna oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010. (II dio)
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.

U sklopu prethodno objavljenog teksta o poreznim i carinskim oslobođenjima koja se počinju primjenjivati od 1 siječnja 2010 na temelju ...

rrif - 2.2010, str. 175
Osnovica PDV-a pri uvozu i neke druge promjene
Autori: Mario Demirović, dipl. iur.
Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2010 primjenjuje se novi način utvrđivanja osnovice poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i neke druge promjene ...

Pror - 4.2009, str. 11
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za znanost i vatrogastvo u 2009.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

Određenim skupinama subjekata se kao i prošle godine dopušta povrat plaćenoga poreza na dodanu vrijednost u 2008 Postupak povrata poreza ...

rrif - 4.2009, str. 132
Oslobođenje od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i ostalim stranim osobama u RH
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od trenutka primjene sustava PDV a do danas porezni položaj stranih osoba u RH odnosno diplomatskih i konzularnih predstavništava međunarodnih ...

rrif - 4.2009, str. 110
Oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se plaćaju iz inozemne novčane donacije i iz potpore EU
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kategorija poreznog oslobođenja pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu te pri uvozu svojevrsna je povlastica za određenu skupinu poduzetnika ...

rrif - 7.2008, str. 92
Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Strani državljani imaju pravo na dobra kupljena u Hrvatskoj ali ne i na usluge zatražiti povrat zaračunanog PDV a Za ...

rrif - 6.2008, str. 172
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2008.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

Za određene grupe subjekata se kao i dosad i ove godine dopušta povrat plaćenoga poreza na dodanu vrijednost u 2008 ...

rrif - 5.2008, str. 110
Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je porezno oslobođenje na isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kada je ...

rrif - 5.2007, str. 129
Unos imovine fizičkih osoba u društvo
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

Tema ovoga članka je porezni aspekt unosa imovine u društvo od strane fizičkih osoba uključujući i nositelja obrta U našoj ...

rrif - 1.2007, str. 169
PDV pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.

Oporezivanje PDV om pri uvozu dobara propisano je čl 2 st 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov ...