RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uloga privatnog poslovodstva i javne administracije u suvremenom gospodarstvu

rrif - 7.2001, str. 3

Uvod u porezno knjigovodstvo

rrif - 7.2001, str. 7

Porezne pikanterije

rrif - 7.2001, str. 11

Polugodišnja financijska i druga izvješća poduzetnika

rrif - 7.2001, str. 18

I. Poduzetnici i polugodišnja financijska izvješća

rrif - 7.2001, str. 18

II. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2001. godine

rrif - 7.2001, str. 21

III. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata

rrif - 7.2001, str. 25

IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2001.god

rrif - 7.2001, str. 29

V. Polugodišnji statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20. srpnja 2001.

rrif - 7.2001, str. 47

VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 7.2001, str. 53

VII. Tromjesečna izvješća dioničkih društava za komisiju za vrijednosne papire

rrif - 7.2001, str. 65

Financijska izvješća na Internetu

rrif - 7.2001, str. 68

Informacije za proračun i proračunske korisnike

rrif - 7.2001, str. 74

Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 7.2001, str. 74

Priznavanje pretporeza po računima plaćenim gotovinom i PDV na beskamatne pozajmice

rrif - 7.2001, str. 84

Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj

rrif - 7.2001, str. 87

Porezni položaj dohotka od osiguranja

rrif - 7.2001, str. 91

Organiziranje igara na sreću - djelatnost klađenja

rrif - 7.2001, str. 93

Porezno jamstvo

rrif - 7.2001, str. 95

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.2001, str. 98

Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku

rrif - 7.2001, str. 100

Važnost bonitetnih informacija u poslovanja

rrif - 7.2001, str. 107

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

rrif - 7.2001, str. 110

Ugovor o prijevozu stvari

rrif - 7.2001, str. 115

Povlastice pri uvozu robe

rrif - 7.2001, str. 117

Promjene u deviznoj dokumentarnoj kontroli

rrif - 7.2001, str. 122

Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom

rrif - 7.2001, str. 124

Plaće državnih i javnih službenika i namještenika

rrif - 7.2001, str. 127

Upravljanje funkcijom revizije informacijskih sustava

rrif - 7.2001, str. 137

Problemi i vizije proizvođača pokućstva u Njemačkoj

rrif - 7.2001, str. 143

Kongresni turizam na prekretnici

rrif - 7.2001, str. 144

Novi propisi

rrif - 7.2001, str. 145

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 7.2001, str. 147

Vijesti iz Europske unije

rrif - 7.2001, str. 148

Gospodarska statistika

rrif - 7.2001, str. 152

Poslovne obavijesti

rrif - 7.2001, str. 157

Objave rezultata poslovanja

rrif - 7.2001, str. 176
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)