RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 7.2018, str. 5

Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine

rrif - 7.2018, str. 9

Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate

rrif - 7.2018, str. 17

Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima

rrif - 7.2018, str. 26

Računovodstveno praćenje ulaganja u komponente informacijskog sustava

rrif - 7.2018, str. 41

Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 7.2018, str. 47

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2018, str. 57

Temeljni kapital i prodaja imovine

rrif - 7.2018, str. 61

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu

rrif - 7.2018, str. 64

Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

rrif - 7.2018, str. 66

Ovrha na regresu i naknadi plaće za vrijeme godišnjeg odmora

rrif - 7.2018, str. 73

Plaće po sudskoj presudi

rrif - 7.2018, str. 76

Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a

rrif - 7.2018, str. 85

Oporezivanje iznajmljivača – građana RH

rrif - 7.2018, str. 92

Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH

rrif - 7.2018, str. 107

Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama

rrif - 7.2018, str. 122

Porezni i socijalni status umjetnika

rrif - 7.2018, str. 138

Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga

rrif - 7.2018, str. 152

Statusne promjene i odbitak pretporeza – sudska praksa

rrif - 7.2018, str. 164

Najdulje trajanje revizijskog angažmana

rrif - 7.2018, str. 169

Standardni menadžerski izvještaji

rrif - 7.2018, str. 174

Financiranje malih i srednjih poduzeća

rrif - 7.2018, str. 175

Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak

rrif - 7.2018, str. 177

Označavanje pretpakiranog meda

rrif - 7.2018, str. 190

Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

rrif - 7.2018, str. 195

Proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

rrif - 7.2018, str. 202

Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 7.2018, str. 211

Opravdani razlozi za izvanredni otkaz kroz slučajeve iz sudske prakse

rrif - 7.2018, str. 222

Ugostiteljska ostava prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga

rrif - 7.2018, str. 226

Društveni ugovor – materijalne i formalne odredbe

rrif - 7.2018, str. 233

Podugovaratelji u postupcima javne nabave

rrif - 7.2018, str. 236

Poništenje postupka javne nabave

rrif - 7.2018, str. 245

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2018, str. 250

Novi propisi

rrif - 7.2018, str. 258

Stručne informacije

rrif - 7.2018, str. 264
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)