RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN br. 23/2020, 03.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2020.

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020.

NN br. 21/2020, 26.02.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

NN br. 20/2020, 21.02.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrlike

NN br. 20/2020, 21.02.2020

Opširnije

Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

NN br. 18/2020, 19.02.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora

NN br. 18/2020, 19.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN br. 17/2020, 14.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

NN br. 16/2020, 12.02.2020

Opširnije

Zakon o patentu

NN br. 16/2020, 12.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 15/2020, 07.02.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

NN br. 12/2020, 30.01.2020

Opširnije

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu

NN br. 10/2020, 24.01.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019.

NN br. 9/2020, 22.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

NN br. 8/2020, 21.01.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Škabrnja

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Hrvace

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrlike

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Virovitice

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019.

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje

NN br. 3/2020, 08.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN br. 3/2020, 08.01.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)