RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Belica

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 122/2019, 12.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Ravna Gora

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Petrijevci

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2019.

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakono izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

NN br. 120/2019, 09.12.2019

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)