Novi propisi

NN br. 68/2019, Srijeda, 17.07.2019.
NN br. 67/2019, Petak, 12.07.2019.
NN br. 66/2019, Srijeda, 10.07.2019.
NN br. 65/2019, Petak, 05.07.2019.
NN br. 64/2019, Srijeda, 03.07.2019.
NN br. 63/2019, Petak, 28.06.2019.
Zakon o zemljišnim knjigama
NN br. 63/2019, Petak, 28.06.2019.
NN br. 62/2019, Srijeda, 26.06.2019.
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
NN br. 62/2019, Srijeda, 26.06.2019.
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika
NN br. 62/2019, Srijeda, 26.06.2019.
NN br. 60/2019, Srijeda, 19.06.2019.
NN br. 58/2019, Srijeda, 12.06.2019.
NN br. 57/2019, Petak, 07.06.2019.
Odluka o transakcijskim računima
NN br. 57/2019, Petak, 07.06.2019.
NN br. 56/2019, Srijeda, 05.06.2019.
NN br. 55/2019, Petak, 31.05.2019.
NN br. 54/2019, Srijeda, 29.05.2019.
Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama
NN br. 54/2019, Srijeda, 29.05.2019.
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
NN br. 54/2019, Srijeda, 29.05.2019.
NN br. 53/2019, Petak, 24.05.2019.
NN br. 52/2019, Srijeda, 22.05.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
NN br. 52/2019, Srijeda, 22.05.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija
NN br. 52/2019, Srijeda, 22.05.2019.