Računovodstvo, revizija i financije

Paučina u bilancama - uvodnik
rrif - 4.2010, str. 15
Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila
rrif - 4.2010, str. 17
Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih poslovnih prijevoznih sredstava za privatne potrebe
rrif - 4.2010, str. 26
Odgođena porezna obveza i nadoknada odgođene porezne imovine u GFI za 2009.
rrif - 4.2010, str. 35
Godišnje izvješće za 2009.
rrif - 4.2010, str. 38
Čuvanje knjigovodstvenih isprava, evidencija, poslovnih knjiga, financijskih izvješća i poreznih prijava
rrif - 4.2010, str. 43
Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi
rrif - 4.2010, str. 46
Što donose nove izmjene MSFI i nova tumačenja
rrif - 4.2010, str. 50
Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja (II. dio)
rrif - 4.2010, str. 56
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
rrif - 4.2010, str. 61
Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca
rrif - 4.2010, str. 63
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
rrif - 4.2010, str. 65
Ispravak pogrešno iskazanih prihoda iz protekle godine
rrif - 4.2010, str. 67
Posebni porez na plaće pomoraca
rrif - 4.2010, str. 68
Novi zajednički standard – prezentiranje financijskih izvještaja (zamjena MRS-a 1 i MRS-a 7)
rrif - 4.2010, str. 70
Bespovratna sredstva iz pretpristupnog programa IPA
rrif - 4.2010, str. 72
Nova gospodarska strategija
rrif - 4.2010, str. 76
Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike
rrif - 4.2010, str. 78
Restrukturiranje i sanacija izvora financiranja
rrif - 4.2010, str. 86
Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV
rrif - 4.2010, str. 92
Porez po odbitku na usluge inozemnih poduzetnika
rrif - 4.2010, str. 101
Trošarina na alkohol i alkoholna pića
rrif - 4.2010, str. 111
Usklađivanje poreza pod okriljem EU
rrif - 4.2010, str. 125
Izmjena izvješćivanja HNB-a o vlasničkim ulaganjima
rrif - 4.2010, str. 133
Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima
rrif - 4.2010, str. 138
Prijeboj potraživanja nadoknade za bolovanje i duga za doprinose
rrif - 4.2010, str. 142
Prava na mirovinu s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti
rrif - 4.2010, str. 148
Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu i teret dokazivanja
rrif - 4.2010, str. 154
Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu
rrif - 4.2010, str. 156
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 4.2010, str. 160
Novi propisi
rrif - 4.2010, str. 165
Stručne obavijesti
rrif - 4.2010, str. 169