Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 23
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o zaštiti potrošača donio je novosti u vezi s isticanjem cijena kod posebnih oblika prodaje kao što su ...

rrif - 10.2021, str. 19
Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o računovodstvu trgovine na veliko i ovaj je članak nastavak na započetu temu poslovanja ...

rrif - 9.2021, str. 19
Računovodstvo trgovine na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Praćenje poslovnih događaja u trgovini na veliko zanimljivo je s računovodstvenog i poreznog motrišta U članku se uz nabavu i ...

rrif - 2.2016, str. 19
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2015. u trgovačkoj djelatnosti
Autori: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Krešimir ŠOJAT , bacc. oec.

Sastavljanje godišnjeg obračuna poduzetnika koji obavljaju trgovačku djelatnost ima svoje posebnosti koje treba uvažavati One se odnose na primjenu računovodstvenih ...

rrif - 2.2015, str. 55
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2014. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka a svrha mu je skrenuti pozornost na određene poslovne događaje u vezi s ...

rrif - 8.2014, str. 21
Računovodstvo internetske trgovine
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Internetska trgovina ili eng web shop je sve prihvatljiviji oblik trgovine osobito zbog znatno manjih fiksnih troškova infrastruktura zaposleni u ...

rrif - 3.2014, str. 67
Računovodstveno i porezno postupanje s rabljenim materijalom i otpadom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje su stupile na snagu 1 siječnja 2014 nanovo je ...

rrif - 3.2014, str. 62
Računovodstvo kuponske prodaje
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Kuponska prodaja kao jedan od najčešćih oblika internetske prodaje u posljednje je vrijeme vrlo popularni oblik prodaje Upravo iz tog ...

rrif - 2.2014, str. 84
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom je članku riječ o nekim od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 2.2013, str. 43
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

U ovom je članku riječ o nekim od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama ...

rrif - 10.2012, str. 46
Računovodstveno praćenje cvjećarske djelatnosti
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje trgovačkih društava i obrta obveznika poreza na dobitak koji se bave kupnjom i prodajom ...

rrif - 10.2012, str. 25
Nabava i prodaja robe u trgovini na malo
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

Uvijek aktualna pitanja u vezi s knjiženjima poslovnih događaja u trgovini na malo potakli su nas da u ovom broju ...

rrif - 5.2012, str. 15
Trgovina na veliko s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.

Praćenje poslovnih događaja u trgovini na veliko zanimljivo je s računovodstvenog i poreznog motrišta osobito kada obuhvaća uvoz trgovačke robe ...

rrif - 3.2012, str. 74
Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi se razne djelatnosti obavljaju u obliku franšiznog poslovanja odnosno franšize Stoga se u ovom članku pojašnjava što je ...

rrif - 8.2011, str. 13
Sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Posljednjih godina sniženja su u trgovinama prisutna tijekom cijele godine a ne samo krajem sezona ili prigodno za blagdane Smanjenjem ...

rrif - 6.2011, str. 122
Financijska stvarnost najvećih trgovačkih lanaca u 2010.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Zašto ovakva tema odnosno po čemu su zaslužili pozornost i bili podvrgnuti financijskoj analizi najveći maloprodajni trgovački lanci u odnosu ...

rrif - 5.2011, str. 40
Računovodstvo povrata robe
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo trgovačkog društva treba provesti sve poslovne događaje u nekoj poslovnoj godini Neki su od tih poslovnih događaja uobičajeni i ...

rrif - 4.2011, str. 13
Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U našoj poslovnoj praksi često se ugovorima ili naknadnim dogovorima uređuju pitanja dodatnih popusta u cijeni zbog plaćanja prije roka ...

rrif - 2.2011, str. 40
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka a svrha mu je ukazati na određene poslovne događaje u vezi s obavljanjem ...

rrif - 10.2010, str. 28
Nagrađivanje vjernosti kupaca
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

I kao kupci i kao prodavatelji i kao potrošači danas smo u vrijeme opće gospodarske krize kada se troši opreznije ...

rrif - 9.2010, str. 145
Dopune Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

rrif - 8.2010, str. 120
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine Poslovni subjekti čiju djelatnost nadziru gospodarski inspektori u skladu sa svojim djelokrugom ...

rrif - 7.2010, str. 106
Prodaja sezonske hrane na otvorenim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Tijekom ljetnih mjeseci pojačana je prodaja sezonskog voća i povrća gljiva sira meda riba i drugih prehrambenih proizvoda na klupama ...

rrif - 7.2010, str. 27
Računovodstvo poslovanja carinskog skladišta tipa „D“
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi je od svih tipova skladišta koje predviđa Uredba za provedbu carinskog zakona carinsko skladište tipa D poduzetnicima najzanimljivije ...

rrif - 6.2010, str. 131
Isticanje cijena proizvoda i usluga prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga objavljen je u Nar nov br ...

rrif - 6.2010, str. 17
Računovodstveni i porezni položaj prodaje robe u tranzitu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnja i prodaja robe u tranzitu je jednostavan poslovni događaj no unatoč tome često se postavljaju pitanja kako takav poslovni ...

rrif - 2.2010, str. 15
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 12.2009, str. 19
Utvrđivanje cijena u trgovini na veliko i malo
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Cijena je mjera vrijednosti roba i usluga Ona je složena od više komponenata a njezin cilj za trgovca je postizanje ...

rrif - 11.2009, str. 169
Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne izravne prodaje putem zastupnika Nar nov br 102 09 dalje Pravilnik kojim ...

rrif - 10.2009, str. 15
Popusti i sniženja s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Popusti i sniženja postali su prisutni u trgovini tijekom cijele godine a ne samo krajem sezona ili prigodno za blagdane ...

obav - 9.2009, str. 37
VII. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

Porezni obveznik može vratiti zaračunani PDV stranom državljaninu strancu no pritom treba zadovoljiti ostale uvjete određene čl 120 st 2 ...

rrif - 8.2009, str. 133
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Dana 16 srpnja 2009 stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača1 dalje noveliran ZoZP ...

rrif - 7.2009, str. 151
Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Dana 16 lipnja 2009 stupio je na snagu novi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na ...

rrif - 7.2009, str. 139
Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Ustavni je sud Republike Hrvatske 19 lipnja 2009 donio odluke br U I 642 2009 U I 679 2009 U ...

rrif - 6.2009, str. 136
Poslovanje predstavništava stranih osoba u RH
Autor: Višnja Bengez, mr. oec.

Na temelju Zakona o trgovini donesen je novi provedbeni propis kojim se uređuju uvjeti za osnivanje i rad predstavništava ...

rrif - 2.2009, str. 15
Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 12.2008, str. 225
Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca te prodaja pirotehničkih sredstava
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Mjesec prosinac je vremensko razdoblje u kojem se već prema običaju obavlja prodaja božićnih drvaca i pirotehničkih sredstava za zabavu ...

rrif - 10.2008, str. 52
Primjena Zakona o trgovini
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.

Novi Zakon o trgovini Nar nov br 87 08 i 96 08 koji je u primjeni od 2 kolovoza osim ...

rrif - 9.2008, str. 43
Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Skladištenje robe ili materijala je međufaza u prometu dobara koja bi trebala što kraće trajati ili je ne bi trebalo ...

rrif - 7.2008, str. 131
Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovac je obvezan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i propisima obveznog prava što znači ...

rrif - 7.2008, str. 57
Uzorci i trgovačka roba kao promidžba (1+1 gratis)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Pri uvozu uzoraka računovodstveno i porezno postupanje razlikuje se od osnovnog oblika ugovora o prodaji Uzroci su u pravilu roba ...

rrif - 6.2008, str. 20
Računovodstvo zastupničke prodaje robe
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Trgovinsko zastupanje kao oblik posredovanja u kupnji i prodaji robe vrlo je raširen način prodaje Zastupnik na temelju ugovora o ...

rrif - 4.2008, str. 128
Uvjeti i načini obavljanja trgovine na malo putem interneta
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Poslovanje na globalnom tržištu zahtijeva primjenu novih tehnologija kojima se trgovačka društva moraju neprestano prilagođavati radi postizanja ili održavanja konkurentnosti ...

rrif - 2.2008, str. 239
Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošači se svakodnevno nalaze u situaciji da s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kupujući proizvode odnosno naručuju usluge kojima nastoje zadovoljiti ...

rrif - 2.2008, str. 237
Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Poduzetnici pravne osobe koji su proizvodili ili prodavali proizvode i usluge navedene u Naredbi o određivanju proizvoda i usluga za ...

rrif - 2.2008, str. 105
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačko servisne djelatnosti su kombinacija prodaje robe i pružanje usluga odnosno prodaja rezervnih dijelova potrošnih dobara za održavanje zamjenu doradu ...

rrif - 2.2008, str. 58
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Vrednovanje zalihe trgovačke robe Predujmovi za robu U zalihe robe na dan 31 12 2007 treba uključiti i robu ...

rrif - 1.2008, str. 218
Najčešća pitanja glede vođenja popisa robe prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo ponovno je aktualizirao niz pitanja vezanih za ...

rrif - 1.2008, str. 215
Novosti u vođenju knjige popisa u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2008 trgovci će primjenjivati NOVI Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo ...

rrif - 11.2007, str. 49
Prodaja robe u komisiji
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Problematika smanjenja troškova skladištenja gotovih proizvoda i trgovačke robe vrlo je zanimljiva tema za svakog poduzetnika jer proizvode odnosno trgovačku ...