RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (II. dio)

rrif - 12.2015, str. 19

Nabava osobnih automobila u tuzemstvu

rrif - 12.2015, str. 26

Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca

rrif - 12.2015, str. 34

Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU

rrif - 12.2015, str. 46

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2015.

rrif - 12.2015, str. 51

Vodna naknada i naplata općeg prihoda

rrif - 12.2015, str. 103

Vrednovanje imovine i nerecipročni prihodi

rrif - 12.2015, str. 105

Darivanje za blagdane u 2015.

rrif - 12.2015, str. 108

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2015. godinu

rrif - 12.2015, str. 118

Obvezne nagrade učenicima na praksi

rrif - 12.2015, str. 135

Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje

rrif - 12.2015, str. 143

Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015. za dobitaše i dohodaše

rrif - 12.2015, str. 145

Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a u 2016.

rrif - 12.2015, str. 162

Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini

rrif - 12.2015, str. 180

Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru

rrif - 12.2015, str. 189

Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti

rrif - 12.2015, str. 198

Varijabilna plaćanja za imovinu kupljenu i plaćenu koncesionaru po ugovoru o koncesiji usluga

rrif - 12.2015, str. 201

Europski fiskalni odbor i poticaji za poljoprivredu

rrif - 12.2015, str. 202

Nema više otkupa otpada za gotovinu

rrif - 12.2015, str. 204

Osobni stečaj – zakonsko uređenje

rrif - 12.2015, str. 206

Aktualnosti uz statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

rrif - 12.2015, str. 213

Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak

rrif - 12.2015, str. 221

Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto u 2016.

rrif - 12.2015, str. 229

Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo

rrif - 12.2015, str. 234

Savjetovanje s radničkim vijećem, računanje zastare i ovršna isprava

rrif - 12.2015, str. 242

Javno obećanje nagrade

rrif - 12.2015, str. 244

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 12.2015, str. 249

Novi propisi

rrif - 12.2015, str. 257

Stručne informacije

rrif - 12.2015, str. 259
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)