RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik glavnog urednika

pip - 6.2020, str. 2

Novi zakoni – svibanj 2020. godine

pip - 6.2020, str. 3

Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja

pip - 6.2020, str. 9

Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja

pip - 6.2020, str. 15

Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj

pip - 6.2020, str. 19

Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj

pip - 6.2020, str. 24

Obvezatnost odluka (mjera), preporuka, tumačenja, mišljenja, stajališta i dr. Jesu li to opći akti?

pip - 6.2020, str. 29

Izbori zastupnika u Hrvatski sabor – ostvarivanje biračkog prava

pip - 6.2020, str. 36

Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH

pip - 6.2020, str. 41

Obvezno objavljivanje informacija o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja (MDR – DAC6)

pip - 6.2020, str. 49

COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj

pip - 6.2020, str. 56

Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a

pip - 6.2020, str. 60

Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji

pip - 6.2020, str. 65

Sklapanje ugovora na daljinu

pip - 6.2020, str. 70

Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji

pip - 6.2020, str. 75

Odgovornost za neispravan proizvod

pip - 6.2020, str. 82

Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja

pip - 6.2020, str. 87

Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu

pip - 6.2020, str. 90

Pravo na isključivanje u radnom pravu

pip - 6.2020, str. 92

Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva

pip - 6.2020, str. 96

Jezik u pravu

pip - 6.2020, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 6.2020, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2020, str. 109

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 6.2020, str. 113

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 6.2020, str. 117

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2020, str. 129

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2020, str. 135
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)