RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 4.2020, str. 7

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće

rrif - 4.2020, str. 11

Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa

rrif - 4.2020, str. 17

Mogućnost odgode poreznih obveza

rrif - 4.2020, str. 21

Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji

rrif - 4.2020, str. 23

Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju

rrif - 4.2020, str. 30

Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima

rrif - 4.2020, str. 39

Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave

rrif - 4.2020, str. 42

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 4.2020, str. 57

Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti

rrif - 4.2020, str. 66

Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz

rrif - 4.2020, str. 73

Računovodstvo otkupa vlastitih poslovnih udjela

rrif - 4.2020, str. 79

Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja

rrif - 4.2020, str. 84

Zamjena i uvećanje financijske imovine

rrif - 4.2020, str. 86

Radnici izaslani na rad u druge države

rrif - 4.2020, str. 88

Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 4.2020, str. 98

Nova pravila vezana uz premještanje dobara unutar EU-a

rrif - 4.2020, str. 116

Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu

rrif - 4.2020, str. 130

Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu

rrif - 4.2020, str. 141

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan

rrif - 4.2020, str. 155

Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu

rrif - 4.2020, str. 164

Vlasništvo kriptovaluta

rrif - 4.2020, str. 171

Podiže se prag oporezivanja za PDV

rrif - 4.2020, str. 172

Izbor lizinga kao načina financiranja

rrif - 4.2020, str. 174

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću

rrif - 4.2020, str. 185

Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2020, str. 191

Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi

rrif - 4.2020, str. 198

KEUB – evidencija proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda prema novom Pravilniku

rrif - 4.2020, str. 203

Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika

rrif - 4.2020, str. 213

Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari

rrif - 4.2020, str. 223

Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama

rrif - 4.2020, str. 228

Usluge primljene iz inozemstva

rrif - 4.2020, str. 239

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

rrif - 4.2020, str. 246

Novi propisi

rrif - 4.2020, str. 256

Upornost i nezakonitost

rrif - 4.2020, str. 260

Stručne informacije

rrif - 4.2020, str. 264
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)