RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 7.2020, str. 7

Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti

rrif - 7.2020, str. 11

Troškovi uporabe osobnih automobila

rrif - 7.2020, str. 21

Povećanje temeljnog kapitala u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u

rrif - 7.2020, str. 29

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2020, str. 34

Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine

rrif - 7.2020, str. 41

Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba

rrif - 7.2020, str. 44

Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor

rrif - 7.2020, str. 46

Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe

rrif - 7.2020, str. 50

Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu

rrif - 7.2020, str. 59

Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)

rrif - 7.2020, str. 69

Porezno motrište izdavanja računa u zemljama članicama EU-a

rrif - 7.2020, str. 83

Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu

rrif - 7.2020, str. 93

Porezni položaj usluge održavanja seminara

rrif - 7.2020, str. 99

Troškovi izrade web-stranice poduzeća

rrif - 7.2020, str. 104

Novac za program oporavka i odgoda novih poreza

rrif - 7.2020, str. 105

Ponzijeva prijevarna shema i financijske piramide: jučer, danas i sutra

rrif - 7.2020, str. 107

Skraćeno radno vrijeme u EU-u

rrif - 7.2020, str. 119

Sadašnji trenutak deviznog poslovanja

rrif - 7.2020, str. 124

Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti

rrif - 7.2020, str. 131

Reklamacije potrošača

rrif - 7.2020, str. 136

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje

rrif - 7.2020, str. 143

Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj

rrif - 7.2020, str. 149

Solidarni dužnici, jamci i njihovi vjerovnici u stečajnom postupku

rrif - 7.2020, str. 154

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

rrif - 7.2020, str. 157

Financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

rrif - 7.2020, str. 162

Interni akt neprofitne organizacije

rrif - 7.2020, str. 170

Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a

rrif - 7.2020, str. 176

Stručne informacije

rrif - 7.2020, str. 179

Novi propisi

rrif - 7.2020, str. 181
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)