Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Povlačenje dionica
Petak, 11.06.2021.

Kako se mogu povući dionice s uvrštenja na uređenom tržištu Glavna skupština dioničkog društva sa sjedištem u RH čiji su ...

Vijesti
Prodaja poduzeća i povlačenje poslovnog udjela
Ponedjeljak, 07.06.2021.

U vremenu smo tzv zrelog poduzetništva kad dosadašnji osnivači i članovi društva završavaju svoj aktivni radni vijek ili pak iz ...

rrif - 6.2021, str. 188
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dionice mogu biti uvrštene na uređeno tržište ali jednako tako dioničko društvo može odlučiti da povuče dionice s tog uvrštenja ...

pip - 6.2021, str. 91
Incoterms®
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravila Incoterms označavaju međunarodno usuglašene skupove odredaba o tijeku pravnog posla koji uključuje prijevoz robe najčešće preko granice kako ih ...

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2021, str. 193
Pobojni ugovori
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku razmatra institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora izlažući razloge zbog kojih dolazi do pobojnosti ugovora ...

rrif - 5.2021, str. 187
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno štiti vjerovnika i ...

rrif - 4.2021, str. 200
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na transparentan i zanimljiv način detaljnije razmatra jedan od posebnih oblika kupoprodaje a to je kupoprodaja ...

pip - 4.2021, str. 80
Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)
Autor: Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Petra VRANEŠ , mag. iur.

Korištenje akreditiva u poslovnim odnosima trebalo je pridonijeti razvoju međunarodne trgovine kada između sudionika poslovnog odnosa postoji određena razina nepovjerenja ...

pip - 4.2021, str. 74
Predstečajni postupak iz perspektive jamca glavnog dužnika
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Sve do stupanja na snagu novoga Stečajnog zakona 2015 predstečajni postupak bio je uređen odredbama Zakona o financijskom poslovanju i ...

pip - 3.2021, str. 66
Ugovor o prijenosu poslovnih udjela
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

U članku se u bitnim crtama analiziraju pojam i pravna narav ugovora o prijenosu poslovnog udjela Pritom posebna pozornost posvećena ...

Pitanja i odgovori
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Članovi društva dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 12.2020, str. 312
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID 19 sve ...

Pitanja i odgovori
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva
Petak, 13.11.2020.

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

Pitanja i odgovori
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a
Petak, 18.09.2020.

Društvo Mapa j d o o dalje Društvo ostvarilo je u 2019 godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50 ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

rrif - 9.2020, str. 189
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

S obzirom na to da su uvedene dvije različite obveze za poduzetnike autorica u ovom članku objašnjava tko kako ...

rrif - 9.2020, str. 182
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv i pregledan način prikazuje institut raskida ugovora određujući njegov pojam i razgraničenje raskida ...

pip - 9.2020, str. 62
Dostava e-adrese sudskom registru i e-Komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Elektroničko poslovanje širi se u praksi stoga je tijekom 2019 godine zakonodavac propisao dvije različite obveze vezane uz taj način ...

rrif - 8.2020, str. 173
Prokuristi – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezna uz prokurista permanentno su aktualna i zastupljena u našoj praksi Shodno tome o nekim bitnim obvezama i ...

rrif - 6.2020, str. 181
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s osiguranjem od rizika potresa i rizika prekida rada Osim izravne ...

rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

pip - 4.2020, str. 23
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno ...

rrif - 3.2020, str. 214
Asignacija (uputa) u praksi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra institut asignacije kako je ona uređena propisom pružajući osvrt ...

pip - 3.2020, str. 74
Novele propisa o investicijskim fondovima
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku prikazuje najznačajnije promjene fondovskih propisa Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakon o ...

pip - 3.2020, str. 38
Važan razlog za opoziv člana uprave u dioničkom društvu u domaćoj sudskoj praksi
Autor: Marko DOLENEC , mag. iur.

Autor u ovome članku kroz praksu Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokoga trgovačkog suda RH analizira pravni standard važnog razloga ...

rrif - 3.2020, str. 90
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću d o o učestala su u aktualnoj praksi s obzirom na ...

Sudska praksa
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2020, str. 220
Donesen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Novim Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar unesene su određene novosti koje se odnose na materiju upisa u ...

rrif - 2.2020, str. 213
Ponuda i prihvat ponude
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju ...

Sudska praksa
Isplata s osnova prijenosa poslovnih udjela – zastara
Četvrtak, 23.01.2020.

Županijski sud

pip - 1.2020, str. 77
Promjene u Registru stvarnih vlasnika i sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nakon 1. siječnja 2020. godine
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Registar stvarnih vlasnika je središnja baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske te trustova i ...

rrif - 12.2019, str. 282
Preuzimanje duga – pristupanje dugu – preuzimanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku razmatra tri instituta koji su po svom nazivu slični institutima ali se oni međusobno bitno ...

Pitanja i odgovori
Sukob interesa
Ponedjeljak, 18.11.2019.

Je li riječ o sukobu interesa ako član uprave direktor društva s ograničenom odgovornošću sklapa pravne poslove s drugim trgovačkim ...

rrif - 11.2019, str. 170
Prava manjinskih dioničara (squeeze out)
Autor: Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.

Autori u ovome članku objašnjavaju pojam prijenosa dionica manjinskih dioničara pretpostavke prijenosa te opisuju postupak prijenosa Uz to navode ...

pip - 11.2019, str. 57
Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Strani državljani državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH pod jednakim ...

pip - 11.2019, str. 14
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
Autor: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Desetak godina nakon pojave problema u vezi s ugovorima o kreditu u švicarskim francima CHF te unatoč provedenom postupku za ...

Pitanja i odgovori
Prokurist kao potpisnik ugovora o radu
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Zanima nas je li valjan ugovor o radu koji je potpisao prokurist?

Sudska praksa
Odgovornost za obveze obrta
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Županijski sud

Sudska praksa
Povreda prava članstva u udruzi
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prijenos poslovnog udjela
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2019, str. 203
Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika
Autor:

Nekoliko izvadaka iz njemačke sudske prakse koja se objavljuje u časopisu Der Betrieb prenosimo i u naš časopis sa ...

rrif - 10.2019, str. 200
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 dalje ZID ZTD stupio je ...

rrif - 10.2019, str. 194
Osnivanje trgovačkih društava u RH od strane državljana trećih zemalja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku razmatra uvjete pod kojima strani državljani prvenstveno državljani trećih zemalja osnivaju trgovačka društva u RH Strani ...