Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 127
Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom drugim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ...

Snimka webinara
Aktualnosti vezane za isplatne liste, trajanje 235 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

rrif - 8.2023, str. 81
Obračun bolovanja zbog njege djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Spriječenost za rad u slučaju njege djeteta obračunava se na sličan način kao što je to slučaj kod nesposobnosti za ...

Snimka webinara
Nove isplatne liste, naknade za neiskorišteni GO i otpremine, trajanje 150 min
Ponedjeljak, 10.07.2023.

Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 7.2023, str. 77
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

rrif - 7.2023, str. 19
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće naknade plaće ili otpremnine propisuje se sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade ...

Snimka webinara
Godišnji odmori - praktična pitanja, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 15.05.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 5.2023, str. 81
Utvrđivanje plaće i naknade plaće radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Plaća u smislu Zakona o radu predstavlja primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu Propisima ...

pip - 5.2023, str. 67
Novine u obveznom zdravstvenom osiguranju od 1. travnja 2023. godine
Autori: Nevenka Mirković, dipl. iur.
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dalje ZIDZOZO koji je stupio na snagu 1 travnja 2023 ...

Mišljenja
Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti
Utorak, 25.04.2023, 110-01/23-01/111

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Pror - 1.2023, str. 16
Plaće i materijalna prava u javnim službama
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Jedna velika skupina osoba koje rade u javnom području je ona koja se naziva službenicima i namještenicima u javnim službama ...

rrif - 12.2022, str. 234
Novosti u korištenju roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust se kako i sam naziv kaže koristi primarno kao dopust uz mogućnost korištenja i kao prava na rad ...

rrif - 12.2022, str. 39
Utvrđivanje plaće i materijalna prava radnika u građevinskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovih pet promjena trebaju primijeniti svi poduzetnici ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 10.2022, str. 72
Očinski dopust zaposlenika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zbog usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije uvedena je novina u lepezu roditeljskih prava Naime nakon rođenja djeteta ...

rrif - 7.2022, str. 77
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o načinu na koji se utvrđuje pravo radnika na dodatak na plaću te kako je potrebno ...

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

pip - 6.2022, str. 34
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.

Pravo na godišnji odmor jedno je od najvažnijih prava iz radnog odnosa koje pripada radniku Godišnji odmori ujedno predstavljaju i ...

rrif - 5.2022, str. 64
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora poslodavac mu za to treba isplatiti ...

rrif - 4.2022, str. 182
Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust je jedno je od ključnih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora S obzirom na to da se ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

Vijesti
Elektronska doznaka
Utorak, 02.11.2021.

Naknadu plaće u slučaju bolovanja ovisno o uzroku i trajanju bolovanje obračunava i isplaćuje ili poslodavac ili Hrvatski zavod za ...

rrif - 11.2021, str. 180
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.

Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje jedan je od oblika fleksibilnog zapošljavanja i rada u RH Privremenim zapošljavanjem putem agencija ...

rrif - 8.2021, str. 135
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu ...

rrif - 8.2021, str. 63
Posebnosti kod utvrđivanja naknade za bolovanje
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Privremena nesposobnost ili spriječenost za rad u široj primjeni znana kao bolovanje i naknada plaće koja se tijekom nje isplaćuje ...

Vijesti
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Petak, 02.07.2021.

Radniku prestaje radni odnos a prije toga nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti Što ako za vrijeme trajanja otkaznog roka ...

rrif - 7.2021, str. 83
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u praktikumu na primjeru prikazuje na koji način poslodavac podmiruje obvezu isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka ...

rrif - 7.2021, str. 73
Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Trudna radnica koja je u radnom odnosu ima niz prava koja joj proizlaze iz zakonskih propisa o radu i zdravstvenom ...

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

rrif - 2.2021, str. 71
Posebnosti kod utvrđivanja naknade plaće za vrijeme bolovanja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Složenost izračuna i isplate naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti spriječenosti za rad ogledava se u velikom broju različitih primjera u ...

rrif - 10.2020, str. 77
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu ...

rrif - 6.2020, str. 176
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID 19 postavlja se pitanje na koji ...

rrif - 6.2020, str. 88
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Priznavanje prava na bolovanje te naknade plaće za vrijeme bolovanja prouzročenog ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti utvrđuje nadležno ...

rrif - 6.2020, str. 80
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prema odredbama Zakona o radu radnici pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni ...

rrif - 5.2020, str. 106
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema izmijenjenim odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje se primjenjuju od 1 travnja 2020 godine povećava se ...

rrif - 5.2020, str. 88
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.

Vezano uz proglašenu epidemijom virusa COVID 19 i nedavnog potresa u Gradu Zagrebu ponovno se aktualizira tema vezana uz ...

pip - 4.2020, str. 37
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade za vrijeme korištenja toga prava
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 travnja 2020 godine primjenjuju se izmijenjene odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Povećava se najviša naknada za ...

rrif - 4.2020, str. 23
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

pip - 12.2019, str. 70
Blagdani i spomendani prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz odredaba novog propisa kojim se ustanovljavaju blagdani spomendani i neradni dani u nas novi ...

rrif - 11.2019, str. 70
Naknada za bolovanje na teret poslodavca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji su to pravo stekli na temelju radnog odnosa ostvaruju osim na zdravstvenu ...

rrif - 9.2019, str. 72
Naknada plaće za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama uređeno je između ostalih prava u vezi s porodom i roditeljstvom i pravo ...