RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o hrani

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o državnom inspektoratu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018.

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2018.

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

prva  prethodna 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)