RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

NN br. 87/2018, 28.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Odluku o gradskim porezima Grada Metkovića

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 85/2018, 24.09.2018

Opširnije

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 85/2018, 24.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 84/2018, 21.09.2018

Opširnije

Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga

NN br. 84/2018, 21.09.2018

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018.

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN br. 80/2018, 07.09.2018

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Bilice

NN br. 78/2018, 31.08.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2018.

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 74/2018, 17.08.2018

Opširnije

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2018.

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Grada Benkovca

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Bilice

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

prva  prethodna 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)