RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje (Konačni dokument)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o Registru nesolventnosti

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o trošarinama

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Dicmo

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (1)