RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN br. 80/2018, 07.09.2018

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Bilice

NN br. 78/2018, 31.08.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2018.

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 74/2018, 17.08.2018

Opširnije

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2018.

NN br. 73/2018, 10.08.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Grada Benkovca

NN br. 72/2018, 08.08.2018

Opširnije

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

NN br. 71/2018, 04.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Bilice

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju

NN br. 70/2018, 01.08.2018

Opširnije

Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Zakon o komunalnom gospodarstvu

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Zakon o šumama

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 68/2018, 27.07.2018

Opširnije

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o državnom odvjetništvu

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.

NN br. 66/2018, 20.07.2018

Opširnije

Zakon o platnom prometu

NN br. 66/2018, 20.07.2018

Opširnije

Zakon o tržištu kapitala

NN br. 65/2018, 19.07.2018

Opširnije

Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)